Age Kramer vertelt over zijn vader

2 september 2016 Blogitem Leestijd:

Age Kramer is, samen met zijn broer Luuk, mantelzorger van zijn vader die nu in verzorgingshuis Agnes in Egmond aan Zee woont. "We hebben een hele tocht afgelegd voordat mijn vader niet alleen in het verzorgingshuis terecht kon, maar ook voordat hij daar de juiste zorg kreeg. Casemanager Petra Kalwij heeft ons daarbij geholpen", vertelt Age in zijn gezellige woonkamer in Egmond aan Zee.
"Mijn ouders hadden een rijk sociaal leven, waren altijd onderweg naar kennissen en vrienden, reisden veel, tuinierden en mijn vader schilderde." Age vertelt dat zijn vader een opleiding tot boekhouder heeft gevolgd en uiteindelijk een verantwoordelijke functie bemachtigde bij Philips in Eindhoven waar zijn ouders ook woonden. Vier jaar geleden sloeg het noodlot toe en overleed Age’s moeder onverwacht: "Mijn vader was daar behoorlijk door van slag. Ook was hij toen al in behandeling bij de geriater van het ziekenhuis in Eindhoven. Hij bleek een lichte vorm van dementie te hebben. Eerst merkten we daar niet zo veel van, maar toen deden zich langzaam aan steeds vaker incidenten voor. Zo heeft hij een keer een nacht lang naar zijn huis gezocht toen hij met zijn auto een wegomleiding tegen kwam. Ook kon hij opeens eenvoudige taken niet meer uitvoeren zoals het meten van de bandenspanning van zijn auto. De geriater in Eindhoven zorgde er voor dat hij een casemanager dementie kreeg die toen thuiszorg voor hem regelde."

Naar verzorgingshuis Agnes
Age’s vader woont nu in het verzorgingshuis in Egmond. Hoe is hij daar vanuit Eindhoven terecht gekomen? Age: "Mijn vader had al eens gezegd dat als er iets met hem aan de hand zou zijn hij heel graag bij mij in de buurt zou willen wonen, bijvoorbeeld in Alkmaar. Dat herhaalde hij nog eens toen we dit voorjaar met hem in gesprek gingen, dat hij eigenlijk niet meer zelfstandig kon blijven wonen. De Eindhovense casemanager vroeg een indicatie voor hem aan en wij regelden in Egmond een appartement in verzorgingshuis Agnes. Dat was een huur-appartement waarbij we zelf alle zorg inkochten, want de indicatie werd in Eindhoven niet toegekend. Hij kwam dus in een soort aanleunwoning terecht. Dat hebben Luuk en ik voor hem geregeld."

Intramurale verzorgingshuiszorg
Hoe kwam Age in contact met de casemanager van Geriant? Age: "De zorg die we voor mijn vader hadden geregeld in zijn appartement in Egmond sloot niet zo goed aan op mijn vaders behoeften. Zo bleek dat hij zelf zijn vuilnis moest afvoeren en ook zelf voor schoonmaakspullen moest zorgen. Dat kon hij niet meer. Daarom ging ik enkele keren per week bij hem langs om allerlei praktische zaken te doen, maar dat was wel eens onhandig omdat ik een drukke baan heb. Toen ik dat bij één van de betrokken hulpinstanties ter sprake bracht, adviseerde die me contact op te nemen met Geriant. Toen kwam casemanager Petra op het toneel. Zij organiseerde een overleg met alle betrokken hulpverleners en ook ik werd daarbij uitgenodigd. Daar bleek al snel dat de dementie van mijn vader te ver gevorderd was om nog zelfstandig te kunnen wonen in een appartement. Petra vroeg een indicatie aan voor zogenaamde intramurale verzorgingshuiszorg en toen dat eenmaal was geregeld, brak er voor ons, maar ook voor mijn vader, een prettiger tijd aan. Niet alleen alle praktische en huishoudelijke zaken konden toen door verzorgingshuis Agnes worden opgepakt, maar mijn vader ging ook mee doen aan de activiteiten in het verzorgingshuis. Hij had het in lang niet meer zo gezellig gehad! Hij werd daar een stuk vrolijker door."

In no time de juiste zorg
Nu zijn zoektocht naar de goede hulp voor zijn vader goed is afgelopen is Age heel positief over alle betrokken hulpverleners: "De mensen in het verzorgingshuis hebben zo’n positieve, milde en vriendelijke houding tegenover de ouderen die daar wonen! Ik zelf was nog wel eens geïrriteerd tegen mijn vader als er weer ’s een probleem opdoemde. Daar is geen sprake van bij de hulpverleners. Ze zijn altijd begrijpend en vertellen als dat moet voor de tiende keer even vriendelijk dat mijn vader zijn krant al heeft opgehaald bij de receptie". Ook over casemanager Petra is Age lovend: "Zij zag dat mijn vader niet meer zelfstandig kon wonen. Zij heeft zo veel relaties in de dementiewereld en weet daar zo goed de weg, dat ze in no time de juiste zorg had geregeld en ons veel uit handen heeft genomen. Daarbij heeft ze mijn vader op respectvolle manier ‘meegenomen’ in dit proces." Age concludeert dat hij het eerste half jaar zelf als een soort casemanager zijn weg heeft proberen te zoeken en de hulp voor zijn vader heeft proberen vorm te geven. Omdat hij niet altijd de juiste weg in het zorglandschap wist te vinden, viel dat niet altijd mee.

Petra Kalwij, casemanager dementie bij Geriant, vertelt haar kant van het verhaal
Toen Petra als casemanager werd ingeschakeld bij de heer Kramer, was de diagnose dementie al gesteld door de geriater in Eindhoven: “Daar hoefde Geriant dus niets meer aan te doen. Wel nam de arts van Geriant contact op met de huisarts van de heer Kramer om af te stemmen wie wat zou doen als het om de medicijnen gaat. Ik zelf heb in de beginperiode vooral overleg gehad met de zoon van de heer Kramer – Age – en met de thuiszorg.”

Petra had al snel door dat de hulp in het appartement in Egmond aan Zee niet meer helemaal paste bij het stadium van dementie. Daarom organiseerde ze een zogenaamd ThuisTeam Dementie: “Dat is een overleg met alle betrokken hulpverleners en de familie van iemand met dementie. Tijdens het ThuisTeam Dementie van de heer Kramer kwamen we met elkaar tot de conclusie dat hij steeds meer begeleiding en structurering van de dag nodig had. Dat zou hij kunnen krijgen als hij ‘intramuraal’ werd.” Petra regelde daarom een indicatie voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en toen die werd verkregen, kon de heer Kramer intramuraal gaan wonen in verzorgingshuis Agnes.

Nog steeds betrokken
Nog steeds is Petra betrokken bij de heer Kramer. Ze heeft regelmatig overleg met het zorgteam en één maal per half jaar bespreken de Geriant-arts en Petra hoe het met de heer Kramer gaat. Omdat de heer Kramer de huiskamer in het verzorgingshuis bezoekt, en ze daar zelf regelmatig is, spreekt ze de heer Kramer zelf ook nog vaak. Ze merkt dat het goed met hem gaat: “Hij is veel opgewekter. Hij is weer dagelijks onder de mensen en ziet zijn zoon en diens vrouw en kinderen ook regelmatig. Ik volg het welzijn van de heer Kramer nog steeds omdat dementie nu eenmaal een voortschrijdende ziekte is. Dan moet je zo nu en dan nieuwe, aanvullende hulp regelen. Voor nu is dat niet nodig.”

Ga naar het overzicht van alle artikelen

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer