Delier: acuut optredende verwardheid

2 september 2016 Ervaringsverhaal,Review Leestijd:

WAT KUNNEN OORZAKEN VAN EEN DELIER ZIJN?
Een delier ontstaat over het algemeen door een lichamelijke ziekte en/of een slechtere lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld een blaasontsteking, bronchitis, griep of (verkeerd)medicijngebruik.
In het ziekenhuis komt een delier regelmatig voor na een narcose.
Mensen ouder dan zestig jaar en mensen bekend met dementie of een andere hersenziekte hebben een hoger risico om een delier te krijgen. Stress, angst en te weinig slaap kunnen bijdragen aan het ontstaan van een delier.

WELKE VERSCHIJNSELEN KUNNEN BIJ EEN DELIER VOORKOMEN?

 • afwezigheid of verlaagd bewustzijn; niet zo helder als normaal zijn, het lijkt of dingen langs de patiënt heengaan, de aandacht er niet bij kunnen houden, slechte concentratie,
 • geheugen- en oriëntatiestoornis; vergeetachtigheid, desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • waarnemings- en denkstoornis; de werkelijkheid kan anders ervaren worden, patiënten kunnen dingen zien en horen die er in werkelijkheid niet zijn (hallucinaties), verward denken met als gevolg chaotisch en onsamenhangend spreken,
 • gevoelsverandering; angstig, verdrietig, soms overdreven vrolijk of agressief,
 • gedragsverandering; onrust, verdraaiing van het dag-nachtritme (’s nachts onrustig en overdag veel slapen).

HOE LANG DUURT EEN DELIER?
De duur van het delier is afhankelijk van de ernst van de lichamelijke toestand, conditie en de leeftijd. Een delier kan enkele dagen of weken duren.

HOE WORDT EEN DELIER BEHANDELD?
De diagnose delier wordt vastgesteld door een medisch specialist of de huisarts. De aandacht gaat uit naar het zo mogelijk vast stellen van de oorzaak van het delier.
De behandeling van het delier is enerzijds gericht op de behandeling van de lichamelijke ziekte, anderzijds op de verschijnselen van het delier, zoals de angst, onrust of hallucinaties.

WAT KUNT u doen als partner of familielid?

 • De zorg voor iemand met een delier vraagt veel aandacht en energie. Probeer deze zorg met andere familieleden of hulpverleners te delen.
 • Spreek rustig en in duidelijke zinnen. Stel vragen waar alleen met ja of nee op geantwoord kan worden.
 • Vertel als u partner of familielid een helder moment heeft dat hij lichamelijk ziek is en daardoor angstig en in de war is. Vertel daarbij dat dit tijdelijk is en weer over gaat.
 • Probeer niet te veel in te gaan op de beelden die uw familielid ziet of hoort en die er in werkelijkheid niet zijn.
 • Probeer uw familielid te betrekken bij het hier en nu.
 • Plaats een klok en een kalender in het gezichtsveld.
 • Open de gordijnen wanneer het dag is.
 • Probeer zoveel mogelijk de dagelijkse structuur en het ritme van dag en nacht aan te houden.
 • Laat de bril en gehoorapparaat dragen.
 • Houdt er rekening mee dat iemand met een delier ten gevolge van verwardheid en onrust uit bed kan stappen of vallen.
 • Aanwezig zijn is belangrijk, maar teveel personen werkt vermoeiend en verwarrend.
 • Houdt bij hoeveel uw partner eet en drinkt gedurende de dag en of hij/zij plast of ontlasting heeft.

WAT TE DOEN ALS DE VERWARDHEID TOENEEMT?
Indien de lichamelijke situatie verslechter of de verwardheid toeneemt, is het raadzaam contact op te nemen met de huisarts.

VRAGEN
Voor eventuele vragen over het delier kunt u contact opnemen met de casemanager van Geriant. De casemanager kan, indien nodig, de vragen doorspreken met de arts.

Ga naar het overzicht van alle artikelen

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer