Informatie over dementie

Leestijd:

Geriant heeft folders gemaakt over een groot aantal onderwerpen die met dementie te maken hebben. U vindt deze folders hieronder. Ook vindt u links naar websites waar u meer informatie over dementie kunt vinden.

Dementie en delier

Delier

Dementie op jonge leeftijd

Frontotemporale dementie (FTD)

Hallucinaties

Milde Cognitieve Stoornis (MCI)

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Folders over soorten dementie op de website van Alzheimer Nederland

Omgaan met de gevolgen van dementie

Auto rijden en dementie, zie ook www.cbr.nl

Beslissen voor en door mensen met dementie

Bewegen en dementie

Dementiemedicijnen

Geugentips om nooit te vergeten

Ongevraagde post en telefoon

ThuisTeam Dementie, afstemming zorg tussen alle betrokken hulpverleners en familie

Cursussen voor cliënten en/of mantelzorgers

Cursus 'Omgaan met dementie' voor inwoners van Noord-Kennemerland

Planning cursussen locaties Alkmaar en Heerhugowaard, najaar 2018

Planning cursussen locaties Alkmaar en Heerhugowaard, voorjaar 2019

Planning cursussen locaties Alkmaar en Heerhugowaard najaar 2019

Cursus 'Omgaan met dementie' voor inwoners van West-Friesland

Geheugentraining

Gespreksgroep voor mensen met dementie

Geriant-kliniek

Geriant-kliniek van A tot Z

Onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg in de Geriant-kliniek

Zorg en dwang

Wet BOPZ, wat houdt dit in?

Voorlopige Machtiging (VM); wat houdt dit in?

Onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg in de Geriant-kliniek

Klachten/privacy

Klachtenregeling Geriant

Uw privacy bij Geriant en toestemming informatie-uitwisseling

Organisatie Geriant

Cliëntenraad Geriant

Organisatie van de zorg bij Geriant

Kosten

Kosten van de zorg als u hulp van anderen nodig hebt
Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer