Hulp van andere organisaties

Leestijd:

Hoe vindt u uw weg in de vele organisaties die zijn betrokken bij hulp aan mensen met dementie? Dan krijgt u niet alleen te maken met zorgorganisaties, maar ook bijvoorbeeld met de gemeente en het indicatieorgaan zorg.

Waarom is het nodig dat er zoveel verschillende instanties en organisaties bestaan voor hulp bij dementie?

Waarom al die verschillende instanties en zorgaanbieders?

Dementie is een ziekte met grote gevolgen: de problemen zijn ernstig en bestrijken vele levensgebieden, het verloop is progressief, niet alleen de cliënt maar ook diens omgeving wordt met de gevolgen geconfronteerd. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben.
Geriant werkt daarom samen met de vele instellingen en instanties die betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen met dementie. Hulp van zorgorganisaties brengt kosten met zich mee. Vraag hier meer informatie over aan uw casemanager of lees de informatie.

Geriant werkt samen

Geriant heeft door de jaren heen nauwe samenwerkingscontacten opgebouwd om aan deze trajectzorg vorm te kunnen geven met huisartsen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de algemene ziekenhuizen binnen en buiten de regio, maar ook met landelijk en regionale cliëntenorganisaties, overheden en met financiers van zorg. Geriant werkt ook regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Wie kan helpen?

De casemanager helpt u uw weg te vinden om de meest passende zorg voor uw naaste te organiseren. U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen.

Veelgestelde vragen


Waar vind ik een overzicht van alle instanties en zorgaanbieders die ik nodig heb voor de hulp aan mijn naaste met dementie?

Daarvoor heeft Geriant een overzicht gemaakt. Dit overzicht is lang niet compleet. Mist u informatie, stel uw vraag dan aan uw casemanager.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer