Links

Leestijd:

DementieOnline

Informatie over dementie en een online cursus voor mensen die zorgen voor een naaste met dementie. De cursus kan helpen de zorg voor een naaste met dementie langer vol te houden.

Digitale cursus omgaan met dementie

Leven met dementie gaat beter wanneer de omgeving het begrijpt. Daarom kunt u de online cursus Dichter bij dementie volgen. Over dementie is al veel feitelijke informatie beschikbaar. Deze online cursus richt zich daarom op het begrijpen van het gedrag van mensen met dementie. Waarom gedragen zij zich zoals ze dat doen? In de online cursus leert u dit beter te begrijpen en krijgt u praktische omgangstips. En dat alles op uw eigen tempo, waar en wanneer u wilt.

Mantelzorgnieuwsbrief Familias

Digitale nieuwsbrief met informatie van en over de zorg voor een naashttps://www.cbr.nl/mag-ik-rijden-als.ppte met dementie. De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord waarin Geriant participeert en is vooral bestemd voor mantelzorgers.

Cliëntenbelangenorganisatie Alzheimer Nederland

Organisatie die de belangen behartigt van mensen met dementie en hun naasten. Veel informatie over en rondom dementie.

Alzheimercafés

Bezoek het Alzheimer café bij u in de buurt voor informatie en contact met lotgenoten. De toegang is gratis. Zoek hier op waar het dichtstbij zijnde Alzheimer café in uw regio is, wanneer het plaats vindt en welk onderwerp aan de orde komt.

Alzheimercentrum VUmc

Informatieve website van het Alzheimercentrum binnen het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De website is zowel voor patiënten, mantelzorgers als professionals.

Auto rijden en dementie

Mag iemand met dementie nog auto rijden? Op de website van het CBR is daarover informatie te vinden.

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Informatie over dementie, wetenschappelijk onderzoek, begeleiding en zorg.

Dementia

Dementia.nl biedt hulp voor mensen met dementie en aan de mensen in hun omgeving. Op deze site vindt u advies en meer informatie over de verschillende vormen van dementie en de fasen waarin het zich ontwikkelt.

Dementiepagina en Dementiestartkabel

Pagina's met links naar meer websites over dementie.

Hersenstichting

Medische informatie en patiëntenvoorlichting.

Parkinsonvereniging

Medische informatie en patiëntenvoorlichting.

Patiëntenvereniging frontotemporale dementie (ftd)

Engelstalige website van de vereniging voor frontotemporale dementie (FTD).

Bewegen en dementie

Bewegen is goed voor mensen met dementie. Onderzoeken hebben dit al aangetoond. Door letterlijk te bewegen breng je de hersenen ook in beweging. Daarmee kun je de dementie niet stoppen, maar wel vertragen en de omstandigheden verbeteren. Doordat de mensen met dementie zich beter voelen, wordt de zorg voor hen ook leuker om te doen. De persoon met dementie zal ’s nachts weer rustig slapen. Als mensen beter gaan eten en hun conditie verbetert, worden ze actiever.

Informatie over werk en gezondheid

U kunt hier vragen stellen over werk, uitkeringen, re-integreren, solliciteren, een eigen bedrijf starten, verzekeren en gezondheid.

Dwang in de zorg

Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliënten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

Belangenvereniging voor mensen met een pgb

Website van de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget.

Belangenvereniging voor mantelzorgers

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die onbetaald zorgt voor een ander zoals een familielid of buur, vriend of vrijwilliger. Lees bijvoorbeeld de informatie over het keukentafelgesprek.

Innovatiekring dementie

IDé, de innovatiekring dementie, probeert kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren via het verzamelen en publiceren van de laatste wetenschapelijke inzichten en het tonen van positieve praktijkvoorbeelden. Inspirerend en in begrijpelijke taal.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is een ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Kies beter

Kies Beter is een website met informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt. De website wordt beheerd door het Zorginstituut Nederland.

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen. U vindt hier informatie over regelingen, voorzieningen en andere oplossingen die passen bij uw situatie. Aan de hand van uw hulpvraag kunt u stap voor stap mogelijkheden zien die bij u passen en wat regelhulp voor u kan betekenen.

Vilans

Vilans helpt zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars de langdurende zorg goed en betaalbaar te houden. Vilans ontwikkelt en helpt bij het toepassen van kennis die de langdurende zorg verbetert.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg.

Wonen voor ouderen in de regio Noord-Holland Noord

Organisaties die verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, andere vormen van wonen voor ouderen en/of dagbehandeling aanbieden. GGZ NHN biedt psychiatrische behandeling (voor ouderen) aan:

Vrijwilligers

  • Humanitas
    Landelijke organisatie voor mensen die het even niet in hun eentje redden. De organisatie werkt met vrijwilligers. U kunt op deze website terecht als u hulp nodig hebt, maar ook als u zich als vrijwilliger wil aanmelden.
  • Zonnebloem
    De Zonnebloem maakt activiteiten voor mensen met een beperking mogelijk. U kunt ook op deze website terecht als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger.

Beroepsorganisatie V&VN

V&VN is met ruim 65.000 duizend leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, casemanagers dementie, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Gerion

Gerion biedt onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg.

Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten ze zich in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de regio structureel te verbeteren. Dat doen ze door kennis te delen en samen te werken en door samen projecten op te zetten en uit te voeren.

INKT Ouderenzorg

Hierop vind u alle activiteiten m.b.t. ouderenzorg die vanuit de huisartsenorganisaties in regio de Kop en Alkmaar plaatsvinden


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer