Wachttijden

Leestijd:

Geriant heeft op dit moment geen wachtlijsten die de landelijke normen overschrijden. Zodra u door uw huisarts of specialist wordt doorverwezen, zal er zo snel mogelijk door Geriant contact worden opgenomen. Over het algemeen wordt er binnen drie werkdagen contact met u opgenomen nadat uw aanmelding door ons is ontvangen. Als uw huisarts of specialist aangeeft dat het nodig is dat er snel contact met u opneemt, doen we dat. Soms wilt u zelf vanwege andere bezigheden nog even wachten voordat er iemand van Geriant langs komt. Ook daar houden we dan rekening mee. De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar u bent verzekerd. Het moment van eerste contact met Geriant wordt in overleg met u gepland. Als dat nodig is kan dat op korte termijn.

Geriant hanteert twee verschillende wachttijden. De GGZ-wachttijden en de casemanagement wachttijden. In de praktijk zijn deze gelijk aan elkaar. De hier genoemde wachttijden zijn een gemiddelde van de voorgaande twee maanden. De wachttijd die u ervaart kan dus afwijken van de genoemde wachttijden in de tabel hieronder.

Tenslotte: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

GGZ-wachttijden
De GGZ-wachttijden zijn verdeeld in de aanmeldwachttijd en de behandelingswachttijd. De aanmeldwachttijd is de tijd vanaf de aanmelding tot het eerste contact met één van de zorgverleners van Geriant. De behandelingswachttijd is de tijd vanaf de aanmelding tot de eerste echte behandeling door één van de zorgverleners van Geriant. De GGZ-wachttijden geven de wachttijd aan die geldt voor alle zorg van Geriant. Deze zorg kan geboden worden door een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of casemanager.

Locatie

Aanmeldwachttijd

Behandelingswachttijd

Heel Geriant

4,5 week

5,2 week

Hoorn

3,8 week

5,0 week

Den Helder

4,2 week

5,7 week

Heerhugowaard

5,6 week

4,7 week

Alkmaar

4,8 week

4,6 week

De actualisatiedatum van de wachttijden is 07-05-2024.

Casemanagement wachttijden
De casemanagement wachttijden kunt u terugvinden op de website van het Netwerk Dementie NHN.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer