Casemanagement

Leestijd:

​Casemanagement is een vorm van intensieve en langdurende begeleiding die zich zowel richt op de persoon met dementie als op zijn naaste omgeving. De casemanager kijkt daarbij niet alleen naar de verschijnselen van de ziekte, maar richt zich vooral op de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de persoon met dementie en zijn naasten.

Als u cliënt wordt bij Geriant, krijgt u uw eigen casemanager. Deze vertrouwenspersoon staat u met raad en daad bij. Hij of zij is een gespecialiseerde verpleegkundige met verstand van zaken van dementie, die zowel het ziekteverloop als de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven scherp in de gaten houdt. De casemanager geeft u actieve steun en begeleiding en organiseert zo nodig ook aanvullende zorg. U kunt bij hem of haar altijd aankloppen als u behoefte heeft aan voorlichting, advies, emotionele ondersteuning of praktische hulp. De casemanager organiseert in het begin vaak een familieoverleg om de zaken met u op een rijtje te zetten. U kunt dan ook met elkaar bespreken of u wilt deelnemen aan bijvoorbeeld een gespreksgroep.

Huisarts

Uw casemanager onderhoudt nauw contact met uw huisarts, bijvoorbeeld om hem of haar op de hoogte te houden hoe het met u gaat, maar ook om af te stemmen wie wat doet. U zult - naast de ziekte dementie - misschien ook lichamelijke klachten hebben. Dan kan het zijn dat uw huisarts daarvoor uw behandelaar is. De Gerianthulpverleners - zoals de casemanager en de specialist ouderengeneeskunde - zorgen er dan voor dat de behandeling door de huisarts en die door Geriant op elkaar is afgestemd. Geriant zal uw huisarts in ieder geval een aantal maal informeren hoe het met u gaat. Dat doet Geriant na de diagnose en daarna één maal per jaar als de casemanager de hulpverlening met u heeft geëvalueerd. Ook informeert Geriant uw huisarts als zich plotselinge veranderingen voordoen in uw situatie. En ook bij beëindiging van de hulpverlening informeert Geriant uw huisarts.

Hulp bij u thuis en in de Geriant-kliniek

Geriant heeft vier ambulante teams, die de hulpverlening aan huis voor hun rekening nemen. Deze zogenaamde ambulante teams bieden ook hulp aan mensen met dementie die in een verzorgingshuis wonen.

  • Geriant Kop van Noord-Holland, met vestiging in Den Helder, Schagen en op Texel
  • Geriant Noord-Kennemerland Noord, met vestiging in Heerhugowaard
  • Geriant Noord-Kennemerland Zuid, met vestiging in Alkmaar
  • Geriant West-Friesland, met vestiging in Hoorn

In Heerhugowaard bevindt zich ook de Geriant-kliniek. De Geriant-kliniek is een opname- en behandelafdeling. Deze kliniek neemt mensen tijdelijk op als er sprake is van ingewikkelde problemen bij dementie. In de kliniek organiseert een klinisch casemanager de zorg die nodig is tijdens en na uw opname.

Veelgestelde vragen


Waar vind ik de kantoren van Geriant?

Geriant Kop van Noord-Holland, Drs. F. Bijlweg 4, 1784 MC Den Helder, T 0223 64 81 00
Geriant Noord-Kennemerland Noord, Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, T 072 527 03 90
Geriant Noord-Kennemerland Zuid, James Wattstraat 10A, 1817 DC Alkmaar, T 072 514 66 66
Geriant West-Friesland, Lepelaar 4, 1628 CZ Hoorn, T 0229 741 741
Geriant-kliniek, Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, T 072 527 22 65
Directie en bedrijfsbureau Geriant, Titanialaan 15A, 1702 AZ Heerhugowaard, T 072 527 03 90

Zie ook onder 'Adressen'.

Wat is 'ambulant'?

Ambulante zorg betekent dat de zorgverstrekker zoals een arts, psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige zich voor behandeling of begeleiding niet gebonden is aan een vaste plaats zoals een ziekenhuis of kantoor. Soms komt de hulpverlener bij u thuis, soms gaat u bij hem of haar langs op kantoor.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer