Diagnose

Leestijd:

Om erachter te komen wat er precies aan de hand is, doen de specialisten van Geriant onderzoek, zoals een geheugentest en lichamelijk onderzoek. Dit kan bij u thuis of bij Geriant. Aan de hand van het onderzoek wordt een diagnose gesteld en wordt bepaald welke hulp er nodig is.

Ziektediagnostiek

U of uw naaste is door uw huisarts verwezen naar Geriant. Een medewerker van Geriant neemt dan contact met u op voor het maken van een eerste afspraak. Na een eerste kennismakingsgesprek kan er een afspraak worden gemaakt voor onderzoek. De casemanager en de specialist ouderengeneeskunde van Geriant gaan u onderzoeken. Zij willen graag weten wat er precies aan de hand is.

Het onderzoek kan thuis of bij de geheugenpoli van Geriant plaatsvinden. Geriant nodigt ook een naaste uit bij dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid of kennis. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, een test met vragen en een lichamelijk onderzoek. Het gesprek gaat over uw geheugenklachten, wanneer die zijn begonnen en welke hulp nodig is. Daarna volgt een geheugentest en het invullen van vragenlijsten. Het laatste is een lichamelijk onderzoek. De casemanager en specialist ouderengeneeskunde vragen ook naar de uitslag van eerder bloedonderzoek en of u medicijnen gebruikt.

Soms is extra onderzoek nodig

Soms is het basisonderzoek niet genoeg. Er is dan extra onderzoek nodig. Hier ziet u drie voorbeelden van extra onderzoek:

Neuropsychologisch onderzoek
De psycholoog doet een neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij u. Dit onderzoek is meestal bij de geheugenpoli van Geriant. De psycholoog doet verschillende testen en stelt vragen. Testen zijn opdrachten die u 'uit het hoofd' oplost of waarbij u pen en papier gebruikt. Zo kan de psycholoog ontdekken of er een beschadiging of storing is in uw hersenen. Het onderzoek duurt ongeveer twee uur.

Hersenscan
Soms is een scan van de hersenen nodig. Dit gebeurt bij de afdeling radiologie van een ziekenhuis. Deze scan geeft extra informatie. De specialist ouderengeneeskunde van Geriant vraagt de scan aan en u krijgt een afspraak mee. De uitslag is binnen twee weken bekend.

Onderzoek door medisch specialist
Heeft u erg ingewikkelde lichamelijke of psychische problemen? Dan is het goed om een gesprek te hebben met de ouderenpsychiater van Geriant.
Als er nog meer onderzoek nodig is, kunnen wij u verwijzen naar de klinisch geriater of neuroloog van het ziekenhuis. Soms krijgt u een verwijzing naar het Alzheimer Centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Zorgdiagnostiek

De casemanager bespreekt met de persoon met dementie en naastbetrokkenen wat de gevolgen zijn van de ziekte voor het dagelijks leven. Daarbij komt een breed scala aan onderwerpen aan bod:

  • Hoe ervaren de cliënt en naastbetrokkenen de ziekte?
  • Veranderingen in gedrag en persoonlijkheid;
  • Ernst van de ziekte;
  • Zelfstandig beslissingen nemen;
  • Sociale contacten;
  • Lichamelijke en huishoudelijke verzorging;
  • Financiën;
  • Hoe ervaren naastbetrokkenen gevoelens van belasting?
  • Autorijden.

De casemanager maakt een verslag van het gesprek en omschrijft de problemen die zowel de persoon met dementie als de naastbetrokkenen ervaren.
Deze problemen vormen de basis voor het behandelplan. In het behandelplan beschrijft de casemanager de problemen, het doel van de behandeling en begeleiding. Daarnaast beschrijft hij of zij hoe de doelen bereikt kunnen worden. De casemanager schakelt bij het halen van die doelen de persoon met dementie, de naastbetrokkenen en andere hulpverleners in. Daarbij kunt u denken aan de thuiszorg, dagbehandeling en vrijwilligers. Ook kan de casemanager andere hulpverleners van Geriant inschakelen. De casemanager legt het behandelplan voor aan het multidisciplinair overleg van Geriant. De casemanager bespreekt het behandelplan met de persoon met dementie en naastbetrokkenen. Als zij akkoord zijn, vragen we hen om het behandelplan voor akkoord te ondertekenen. U krijgt een kopie van het behandelplan van uw casemanager.


Veelgestelde vragen


Hoe onderzoekt Geriant of er sprake is van dementie?

Geriant doet onderzoek om vast te stellen of er sprake is van de ziekte dementie. Dit noemen we de ziektediagnostiek. Soms is de diagnose dementie al ergens anders gesteld, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij een andere geheugenpolikliniek. Dan doet Geriant het onderzoek niet opnieuw.

Welk aanvullend onderzoek is er mogelijk bij dementie?

Soms is er - naast het onderzoek dat de arts van Geriant uitvoert - nog aanvullend onderzoek nodig. U kunt daarbij denken aan neurpsychologisch onderzoek, beeldvormend onderzoek of bijvoorbeeld onderzoek door een medisch specialist.

Neuropsychologisch onderzoek

De psycholoog verricht het neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op het bureau van Geriant en duurt ongeveer twee uur. Doel van het onderzoek is preciezer in kaart brengen welke problemen er zijn op het gebied van het geheugen en het denken. De neuropsycholoog verricht hiervoor diverse tests. De naastbetrokkenen zijn niet bij het onderzoek aanwezig. De uitslag van het onderzoek is meestal na twee weken bekend.

Beeldvormend onderzoek

Soms moet er letterlijk een beeld van de hersenen gemaakt worden om na te gaan wat er aan de hand is. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een MRI-scan of CT-scan. Dit beeldvormend onderzoek vindt plaats in het ziekenhuis. Meestal is er een wachttijd voor dit onderzoek. De uitslag is meestal enkele weken na het onderzoek bekend.

Onderzoek door de medisch specialist

Is er sprake van ingewikkelde (lichamelijke) problematiek, dan wordt doorverwezen naar de geriater van het ziekenhuis. Ook verwijzing naar een neuroloog of ouderenpsychiater is mogelijk.


Wat is een specialist ouderengeneeskunde?

Dit is een arts die gespecialiseerd is in de ziekten en problemen die kunnen optreden bij oudere mensen. Zo zijn deze artsen gewend niet naar één aandoening te kijken, maar ook naar de gevolgen van zich tegelijkertijd voordoende problemen.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer