JOIN!

Leestijd:

Voor mantelzorgers van jongere mensen met dementie

Een plek waar begrip is over en weer

Een plek waar wordt gesproken over jong zijn met dementie

Een plek waar men advies mag vragen

JOIN! is een praatcafé waar mantelzorgers van jongere mensen met dementie elkaar ontmoeten en steun en bemoediging vinden bij elkaar. U bent van harte uitgenodigd. De inloop is vrij. Het praatcafé is open op de eerste woensdagavond van de maanden februari, april, juni, september en november.


Er wordt tijdens de bijeenkomst rekening gehouden met de huidige corona-maatregelen.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer