Update coronavirus

Leestijd:

Het coronavirus (Covid-19) kan voor ouderen of zieke mensen gevaarlijk zijn. Daarom nam Geriant een aantal preventieve maatregelen. Met deze maatregelen willen we onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Maar tegelijkertijd ook een belangrijke bijdrage leveren aan het zo min mogelijk verspreiden van het corona-virus.

Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten. Van onderzoek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning. Hulpverlening in uw eigen vertrouwde omgeving, zoals u dat wilt. Geriant neemt ook nu nieuwe cliënten in zorg. Dat gebeurt via een verwijzing van uw huisarts. Graag willen we onze hulpverlening ook in coronatijd blijven bieden want dementie stopt dan niet. Sterker nog, het wordt soms alleen nog maar ingewikkelder met de risico’s en de maatregelen die zijn getroffen.

Door de corona-crisis is allerlei hulp vermindert. Denk aan minder thuiszorg of de dagbesteding die is gesloten. Daardoor kan het zijn dat u als cliënt en/of mantelzorger in een moeilijke situatie terecht bent gekomen. Neem dan contact op met uw casemanager van Geriant. Die zal naar u luisteren en meedenken over mogelijke oplossingen.

Is het nodig dat u direct wordt geholpen en is dat buiten kantoortijden? Neem dan contact op met de huisartsenpost in uw regio.

Bezoek aan huis

Onze hulpverleners bezoeken cliënten en hun naaste thuis. We zijn wel extra voorzichtig. Op dit moment kan dat alleen als daar niemand aanwezig is met klachten als koorts of hoesten. Daarom belt uw casemanager u vlak voor het huisbezoek op om te informeren of u deze klachten hebt. Mocht een huisbezoek niet uitgesteld kunnen worden en heeft u hoest- of koortsklachten, dan zullen onze medewerkers bij u langs komen in beschermende kleding. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een telefonisch contact.

Ook als niemand hoest- of koortsklachten heeft, is het nodig anderhalve meter afstand tot elkaar te houden tijdens het huisbezoek en geven we elkaar geen hand.

Bezoek aan het kantoor van Geriant

Het kan zijn dat u een afspraak heeft met onze hulpverlener(s) op één van de kantoren van Geriant. Geriant heeft hiervoor speciale ruimtes ingericht zodat er voldoende afstand tot elkaar kan worden gehouden en er zijn spatschermen geplaatst. Na iedere afspraak worden oppervlakken van meubilair gedesinfecteerd. We bieden u geen drinken aan. Gaat het om een afspraak die wat langer duurt, dan is het verstandig zelf een flesje drinken mee te nemen. U kunt met maximaal twee personen bij ons langs komen.

Heeft u hoest- of koortsklachten, dan kan de afspraak niet doorgaan. We zullen vlak voor de afspraak contact met u opnemen om hiernaar te informeren. Mocht u of uw begeleider klachten hebben, dan verzetten we de afspraak.

Bezoek aan de Geriant-kliniek (update: 13 juli 2020)

Voor de Geriant-kliniek in Heerhugowaard geldt een bezoekregeling. De bestaande afspraken met betrekking tot het ontvangen van bezoek in de Geriant kliniek zijn per 13 juli uitgebreid. De huidige afspraken zijn als volgt:

 • Bezoektijden: op weekdagen en in het weekeinde van 16.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur;
 • Bezoekers houden zich aan de bezoektijden. Eerder op bezoek komen of langer blijven is niet mogelijk;
 • De cliënt mag bezoek ontvangen van maximaal twee bezoekers per keer. Familieleden overleggen onderling wie op bezoek gaan. Er zijn geen afspraken met betrekking tot “vaste bezoekers”;
 • Bezoekers komen alleen langs wanneer zij geen klachten hebben: koorts, droge hoest, verkoudheid, vermoeidheid;
 • Als er een COVID-19 besmetting is in hetzelfde huishouden van de bezoeker, dan mag de bezoeker niet langskomen in de kliniek. Ook niet als de bezoeker zelf geen klachten heeft;
 • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de wachtkamer in het kantorengedeelte;
 • Bezoekers reinigen voor het betreden van de kliniek de handen met desinfecterende gel;
 • Bezoekers lopen bij binnenkomst meteen rechtstreeks door naar de slaapkamer van de cliënt. Houd daarbij rekening met 1,5 meter afstand;
 • Op de grote gang en in de huiskamers wordt GEEN bezoek toegelaten;
 • Het is niet mogelijk om koffie en thee aan te bieden. De bezoeker is vrij om zelf iets te drinken/eten mee te nemen.

Hygiëne en veiligheid

 • Bezoekers houden minimaal 1,5 meter afstand van medewerkers en cliënten. Bij vragen over de zorg s.v.p. niet op zoek gaan naar een medewerker om de vraag te stellen, maar de volgende dag telefonisch contact opnemen met de klinisch casemanager;
 • Bezoekers maken geen gebruik van de toiletten op de afdeling zelf. Er is 1 toilet gereserveerd en speciaal gemarkeerd voor bezoekers in het kantorengedeelte – rechts van de receptie, het eerste toilet. Dit toilet is na 17.00 uur en in het weekeinde niet bereikbaar

Wandelen

 • Wanneer de vaste bezoeker met de cliënt naar buiten wil om een frisse neus te halen is dit mogelijk. Daarna is het voor de bezoeker echter niet meer mogelijk om op de afdeling te verblijven. U zult dan voor de toegangsdeur/ingang van de kliniek afscheid moeten nemen van de cliënt. Dit om onnodig “verkeer” en onrust te voorkomen.

Calamiteiten

 • Wanneer er – ondanks alle maatregelen om het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen –een COVID-19 uitbraak is in de kliniek, wordt de eerste contactpersoon/vertegenwoordiger van de cliënt hiervan op de hoogte gesteld. De eerste contactpersoon/vertegenwoordiger stelt de familieleden/bekenden op de hoogte die bij de cliënt op bezoek zijn geweest.

Cursussen en andere groepsbijeenkomsten

Tot 1 september 2020 gaan cursussen en groepsbijeenkomsten niet door. Een enkele cursus wordt digitaal gegeven via beeldbellen. Is dat het geval voor een cursus waaraan u deel neemt, dan krijgt u daarvan bericht.

Vragen

Heeft u vragen over contact met Geriant-hulpverleners tijdens de corona-crisis, dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw casemanager.

Meer informatie

Geriant heeft een heleboel informatie verzameld over tijdsbesteding vanuit huis, omgaan met digitale apparatuur, psychigsche ondersteuning en bewegen tijdens de corona-pandemie. U vindt die informatie op een aparte pagina op deze website.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer