Informatie coronavirus

Leestijd:

Het coronavirus houdt de wereld in haar greep. Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten. Ook in coronatijd, op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier​. Want dementie stopt niet.

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en besluiten vanuit Geriant rondom het coronavirus. Deze besluiten zijn in lijn met de landelijke maatregelen.

Bij vragen, onzekerheden of twijfels kunt u contact opnemen met uw casemanager van Geriant. Hij of zij zal naar u luisteren en met u meedenken over mogelijke oplossingen. Nog niet ingeschreven bij Geriant? Ook dan zullen onze medewerkers u voorzien van informatie en advies. Direct hulp nodig buiten kantoortijd? Neem dan contact op met de huisartsenpost in uw regio.

Bezoek aan huis

  • Heeft u of iemand in uw huishouden klachten zoals verkoudheid, hoest en/of griepklachten? Stel uw afspraak met onze hulpverlener(s) dan uit. Op deze pagina van het RIVM leest u meer over klachten die passen bij corona. De casemanager belt u vlak voor het huisbezoek op om te informeren of u klachten heeft. Mocht een huisbezoek niet kunnen worden uitgesteld en heeft u wél klachten, dan zullen onze medewerkers in beschermende kleding bij u langskomen;
  • Onze hulpverleners zijn extra voorzichtig. Bij voorkeur vinden huisbezoeken niet fysiek, maar telefonisch of via beeldbellen plaats. Als voor beeldbellen wordt gekozen, dan wordt u daar stap voor stap in begeleid;
  • Wanneer er wel een huisbezoek bij u plaatsvindt, dan zullen maximaal twee personen vanuit Geriant op huisbezoek komen. Vooraf wordt het aantal personen met u afgestemd;
  • Houd tijdens het huisbezoek 1,5 meter afstand tot elkaar en geef elkaar geen hand. Is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk? Dan draagt de hulpverlener een mondkapje. Mocht u het in elk geval prettig vinden als de hulpverlener gedurende het huisbezoek een mondkapje draagt, dan kunt u dit voorafgaand aan de afspraak aangeven.

Afspraak op kantoor van Geriant

  • Heeft u of iemand in uw huishouden klachten zoals verkoudheid, hoest en/of griepklachten? Stel uw afspraak met onze hulpverlener(s) dan uit. Vlak voor de afspraak wordt er contact met u opgenomen en wordt hiernaar geïnformeerd;
  • U kunt met maximaal twee personen per keer bij ons langs komen (inclusief uzelf);
  • Geriant heeft speciale ruimtes ingericht, waar voldoende afstand tot elkaar kan worden gehouden. Daarnaast zijn er spatschermen geplaatst;
  • Gaat het om een afspraak die wat langer duurt, dan is het verstandig zelf een flesje drinken mee te nemen. Wij kunnen u namelijk geen drinken aanbieden;
  • Na iedere afspraak worden oppervlakken van meubilair gedesinfecteerd.

Bezoek Geriant kliniek

Cliënten die in de Geriant-kliniek zijn opgenomen, kunnen met ingang van 17 mei 2021 per dag door één bezoeker worden bezocht. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn, maar we verzoeken u wel de kring van bezoekers te beperken. De bezoektijd is één uur per keer en het bezoek vindt plaats in de kamer van de cliënt. We verzoeken u daarbij de anderhalve meter afstand aan te houden en een mondkapje te dragen. Bent u met een cliënt buiten de afdeling gaan wandelen, dan kunt u uw naaste daarna naar diens kamer begeleiden en het bezoek daar eventueel voortzetten. U wordt verzocht gangen en algemene ruimtes niet te gebruiken om te gaan zitten.

Tot 17 mei 2021 kan een cliënt worden bezocht door twee vaste personen die ieder afzonderlijk en op andere dagen op bezoek komen. Het bezoek duurt maximaal een uur, is op de kamer van de cliënt en u houdt zich aan de regels van anderhalve meter afstand houden, een mondkapje dragen en uw handen ontsmetten met handalcohol voor u de afdeling betreedt.

Vaccinaties

In lijn met het beleid van het kabinet hebben de zorgmedewerkers van de Geriant kliniek, de specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers en psychologen een vaccin tegen het coronavirus aangeboden gekregen.

Cursussen en andere groepsbijeenkomsten

Alle fysiek geplande groepsbijeenkomsten (onder andere cursussen en scholingsactiviteiten) worden omgezet naar een digitale vorm of worden uitgesteld. Dit zal per bijeenkomst in goed overleg met de betrokkenen worden bepaald.

Meer informatie

Geriant heeft een heleboel informatie verzameld over tijdsbesteding vanuit huis, omgaan met digitale apparatuur, psychische ondersteuning en bewegen tijdens de corona-pandemie. U vindt die informatie op een aparte pagina op deze website.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer