Update coronavirus

Leestijd:

Het coronavirus (Covid-19) kan voor ouderen of zieke mensen gevaarlijk zijn. Daarom nam Geriant een aantal preventieve maatregelen. Met deze maatregelen willen we onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Maar tegelijkertijd ook een belangrijke bijdrage leveren aan het zo min mogelijk verspreiden van het corona-virus.

Geriant biedt hulp aan mensen met dementie en hun naasten. Van onderzoek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning. Hulpverlening in uw eigen vertrouwde omgeving, zoals u dat wilt. Geriant neemt ook nu nieuwe cliënten in zorg. Dat gebeurt via een verwijzing van uw huisarts. Graag willen we onze hulpverlening ook in coronatijd blijven bieden want dementie stopt dan niet. Sterker nog, het wordt soms alleen nog maar ingewikkelder met de risico’s en de maatregelen die zijn getroffen.

Door de corona-crisis is allerlei hulp vermindert. Denk aan minder thuiszorg of de dagbesteding die is gesloten. Daardoor kan het zijn dat u als cliënt en/of mantelzorger in een moeilijke situatie terecht bent gekomen. Neem dan contact op met uw casemanager van Geriant. Die zal naar u luisteren en meedenken over mogelijke oplossingen.

Is het nodig dat u direct wordt geholpen en is dat buiten kantoortijden? Neem dan contact op met de huisartsenpost in uw regio.

Bezoek aan huis

Onze hulpverleners bezoeken cliënten en hun naaste thuis. We zijn wel extra voorzichtig. Op dit moment kan dat alleen als daar niemand aanwezig is met klachten als koorts of hoesten. Daarom belt uw casemanager u vlak voor het huisbezoek op om te informeren of u deze klachten hebt. Mocht een huisbezoek niet uitgesteld kunnen worden en heeft u hoest- of koortsklachten, dan zullen onze medewerkers bij u langs komen in beschermende kleding. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een telefonisch contact.

Ook als niemand hoest- of koortsklachten heeft, is het nodig anderhalve meter afstand tot elkaar te houden tijdens het huisbezoek en geven we elkaar geen hand.

Bezoek aan het kantoor van Geriant

Het kan zijn dat u een afspraak heeft met onze hulpverlener(s) op één van de kantoren van Geriant. Geriant heeft hiervoor speciale ruimtes ingericht zodat er voldoende afstand tot elkaar kan worden gehouden en er zijn spatschermen geplaatst. Na iedere afspraak worden oppervlakken van meubilair gedesinfecteerd. We bieden u geen drinken aan. Gaat het om een afspraak die wat langer duurt, dan is het verstandig zelf een flesje drinken mee te nemen. U kunt met maximaal twee personen bij ons langs komen.

Heeft u hoest- of koortsklachten, dan kan de afspraak niet doorgaan. We zullen vlak voor de afspraak contact met u opnemen om hiernaar te informeren. Mocht u of uw begeleider klachten hebben, dan verzetten we de afspraak.

Bezoek aan de Geriant-kliniek

Voor de Geriant-kliniek in Heerhugowaard geldt een bezoekregeling. Vanaf 1 juni 2020 kan één vast persoon bij de in de Geriant-kliniek verblijvende cliënt op bezoek komen. Dat moet iedere keer dezelfde persoon zijn en die mag maximaal drie maal per week gedurende een uur op bezoek komen. De medewerkers van de Geriant-kliniek maken daarvoor een bezoekrooster. Ze nemen daarvoor contact op met de vaste bezoeker. Zo wordt voorkomen dat de bezoekers van alle cliënten in de kliniek tegelijk langs komen.

Als de vaste bezoeker hoest- of koortsklachten heeft, dan kan het bezoek aan de Geriant-kliniek niet doorgaan. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Geriant-kliniek om u af te melden en afspraken te maken voor een nieuw bezoekmoment.

Tijdens uw bezoek aan de Geriant-kliniek gelden de volgende regels:

  • Heeft u hoest- of koortsklachten, dan kan uw bezoek aan de Geriant-kliniek niet doorgaan. U meldt zich dan telefonisch af bij de Geriant-kliniek en maakt een nieuwe bezoekafspraak;
  • De bezoeker en cliënt houden voortdurend anderhalve meter afstand tot elkaar;
  • De bezoeker en de cliënt nemen plaats in de slaapkamer van de cliënt;
  • De bezoeker krijgt geen drinken aangeboden (eventueel zelf meenemen);
  • Degene die de bezoeker brengt/haalt kan geen gebruik maken van de wachtkamer en wacht in de eigen auto en in ieder geval buiten het gebouw;
  • De bezoeker gaat op de afdeling niet op zoek naar medewerkers. Heeft u een vraag, bel dan de volgende dag met de contactpersoon bij de Geriant-kliniek;
  • U mag geen gebruik maken van de toiletten. U kunt tijdens kantoortijden gebruik maken van een toilet in de gang bij de receptie. Het toilet dat u kunt gebruiken is daarvoor aangeduid als bezoekerstoilet.

Cursussen en andere groepsbijeenkomsten

Tot 1 september 2020 gaan cursussen en groepsbijeenkomsten niet door. Een enkele cursus wordt digitaal gegeven via beeldbellen. Is dat het geval voor een cursus waaraan u deel neemt, dan krijgt u daarvan bericht.

Vragen

Heeft u vragen over contact met Geriant-hulpverleners tijdens de corona-crisis, dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw casemanager.

Meer informatie

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer