Informatie coronavirus

Leestijd:

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en besluiten vanuit Geriant rondom het coronavirus. Deze besluiten zijn in lijn met de landelijke maatregelen.

We vragen u te houden aan de basisregels, ook als u gevaccineerd bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Bij klachten: laat u testen Ook als u al gevaccineerd bent;
 • Was vaak en goed de handen;
 • Hoest en nies in de elleboog.

  Meer Versoepeling doorgevoerd bij de Geriant kliniek

 • Voor de Geriant kliniek zijn er een aantal versoepelingen doorgevoerd:
 • We testen cliënten bij klachten. Bij een positieve uitslag worden medecliënten (en zorgmedewerkers) alleen getest als zij klachten hebben.
 • Is een cliënt positief getest? Dan wordt de cliënt niet (meer) geïsoleerd (dus apart van andere) verpleegd in de kliniek. Isolatieverpleging kan voor het welbevinden van de cliënt een nadelige uitwerking hebben. Isolatieverpleging wordt alleen gedaan op verzoek van de cliënt en in overleg met de vertegenwoordiger.
 • Het dragen van een mondmasker is alleen verplicht bij een positieve uitslag. Bezoekers worden geïnformeerd als er besmettingen zijn en krijgen daar meer uitleg over.
 • Wij waarderen het zeer dat u op bezoek komt bij uw naaste in de Geriant kliniek. Om de kans op besmetting voor onze cliënten, naasten en medewerkers zoveel mogelijk te verkleinen, vragen wij u om zich aan de basisregels te houden. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Dan vragen wij u om thuis te blijven en u te laten testen. Bezoektijden zijn: weekdagen en in het weekeinde van 15.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.

  Nieuwe opnames
  Voor nieuwe opnames gelden de volgende versoepelingen:

 • Voor opname in de kliniek worden cliënten met klachten getest. Is de test positief? Dan beoordeelt de arts of een opname in de kliniek passend is.
 • We besteden aandacht aan voorlichting. We bespreken vóór opname dat het mogelijk is dat cliënten besmet kunnen raken (door medecliënten, bezoek of personeel) en geven uitleg over het beleid.

 • Meer informatie

  Geriant heeft een heleboel informatie verzameld over tijdsbesteding vanuit huis, omgaan met digitale apparatuur, psychische ondersteuning en bewegen tijdens de corona-pandemie. U vindt die informatie op een aparte pagina op deze website.

  Over Geriant

  Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

  Lees meer