Klachten

Leestijd:

U heeft een klacht. De hulpverleners en de organisatie van Geriant doen hun best om u zo goed mogelijk bij te staan. Toch gaan de dingen soms niet zoals mensen dat graag willen. Dat kan bezwaren of klachten opleveren. Wilt u uw bezwaren of klachten kenbaar maken? Geriant heeft een klachtenregeling.

U kunt uw bezwaar of klacht op één van de volgende manieren kenbaar maken:

Bespreek het eerst met Geriant:

1. Deel uw bezwaar of klacht met uw casemanager, uw arts of hun leidinggevende;

2. Deel uw bezwaar of klacht met de interne klachtenfunctionaris;

Lukt het niet om samen met Geriant een oplossing te vinden voor uw klacht? Dan kunt u uw klacht met een instantie buiten Geriant bespreken.

Kies een instantie buiten Geriant:

3. Een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen;

4. Contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Soms spelen er zaken die zo ernstig of onbespreekbaar zijn, dat u er de voorkeur aan geeft direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie. U kunt dan de punten 1 en 2 overslaan. U kunt zich daarbij wel laten ondersteunen door de klachtenfunctionaris van Geriant.
Ga naar de pagina met meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen of lees het klachtenreglement.


Alles nog een keer op een rijOver Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer