Klachten

Leestijd:

U heeft een klacht. De hulpverleners en de organisatie van Geriant doen hun best om u zo goed mogelijk bij te staan. Toch gaan de dingen soms niet zoals mensen dat graag willen. Dat kan bezwaren of klachten opleveren. Wilt u uw bezwaren of klachten kenbaar maken? Geriant heeft een klachtenregeling.

U kunt uw bezwaar of klacht op één van de volgende manieren kenbaar maken:

  1. Deel uw bezwaar of klacht met uw casemanager, uw arts of hun leidinggevende;
  2. Deel uw bezwaar of klacht met de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  3. Lukt het niet om samen met Geriant een oplossing te vinden voor uw klacht?
    Dan kunt u uw klacht met een instantie buiten Geriant bespreken. Dat kan bijvoorbeeld De Geschillencommissie zijn of het Landelijk Meldpunt Zorg.

Soms spelen er zaken die zo ernstig of onbespreekbaar zijn, dat u er de voorkeur aan geeft direct een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of een externe instantie. U kunt dan stap 1 overslaan.

Ga naar de pagina met meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer