Klachten

Leestijd:

De hulpverleners en de organisatie van Geriant doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Toch gaan de dingen soms anders dan u zou willen.

Mocht u ontevreden zijn over onze geleverde zorg dan willen wij dat graag met u bespreken om tot een oplossing te komen.

  1. U kunt uw klacht of suggesties voor verbetering het beste eerst bespreken met de betrokken casemanager, uw arts of hun leidinggevende;
  2. Lukt het niet om in onderling overleg een oplossing te vinden voor uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Soms spelen er zaken die zo ernstig of onbespreekbaar zijn, dat u er de voorkeur aan geeft direct een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt dan stap 1 overslaan.

Ga naar de pagina met meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer