Kwaliteit

Leestijd:

Geriant is voortdurend bezig de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken en te optimaliseren. Het gaat daarbij om kwaliteitseisen die we aan ons zelf stellen en kwaliteitseisen die door de samenleving en de overheid aan ons worden gesteld. Zo is de Zorgstandaard Dementie uitgangspunt voor de hulpverlening bij Geriant.

Dat doen we door:

  • Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek onder mantelzorgers
  • Het hebben van een klachtenregeling
  • Gesprekken met de cliëntenraad
  • Volgen van wetenschappelijk onderzoek of soms deelname aan wetenschappelijk onderzoek
  • Volgen van nieuwe (technische) ontwikkelingen
  • Afspraken te maken over kwaliteit en kosten met zorgverzekeraars
  • Te voldoen aan wetgeving voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg
  • Het hebben van een kwaliteitssysteem
  • Leveringsvoorwaarden
  • Het laten keuren van de kwaliteit door externe onafhankelijke instanties

Wilt u hier meer over weten, lees dan de toelichting op de genoemde kwaliteitsinstrumenten.

Alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit is het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz van Geriant.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer