Uw mening

Leestijd:

Geriant wil graag weten wat u van de geboden hulpverlening vindt. Dat kunt u kenbaar maken via een vragenlijst die u daarvoor ontvangt, maar de overheid stelt daarvoor ook een website beschikbaar.

Cliëntentevredenheidsonderzoek

U kunt uw mening over de hulpverlening van Geriant geven via een vragenlijst. Lees over het cliëntentevredenheidsonderzoek van Geriant.

Zorgkaart Nederland

U kunt ook uw mening over de hulpverlening van Geriant kenbaar maken op de website www.zorgkaartnederland.nl. Op de website van Zorgkaart Nederland wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. Ze verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Zorgkaart Nederland

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer