Het cliëntentevredenheids onderzoek

Leestijd:

Geriant wil graag weten wat u van de geboden hulpverlening vindt. Daarom ontvangt de mantelzorger van iedere cliënt het verzoek een vragenlijst in te vullen. Dat gebeurt meestal korte tijd nadat de hulpverlening door Geriant is beëindigd. Het kan zijn dat u zelfs twee vragenlijsten ontvangt. Eén vraagt naar uw tevredenheid over de hulpverlening door het ambulante team. Dat zijn de hulpverleners die bijvoorbeeld bij uw thuis langs kwamen zoals de casemanager. De andere vragenlijst vraagt naar uw tevredenheid over de opname in de Geriant-kliniek. Dat is de opnameafdeling van Geriant in Heerhugowaard.

Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig. Doet u niets, dan ontvangt u wel na enige tijd een herinnering. Ook dan bent u niet verplicht de vragenlijst in te sturen. We hopen natuurlijk dat u dat wel wilt doen.

Wie vult in?

We sturen de vragenlijst naar een naaste van iemand met dementie. Dat is degene die bij ons bekend is als de centrale contactpersoon. Dat doen we omdat de vragen zijn gericht op iemand die 'naast' de patiënt staat. Soms komt het voor dat iemand met dementie bij Geriant wordt uitgeschreven en zelf een vragenlijst zou kunnen invullen. Omdat de vragenlijst daar niet geschikt voor is, is het een oplossing om in zo'n geval samen de vragen in te vullen.
Ook is het zo dat door de ziekte dementie de persoon met dementie vaak niet of moeilijk in staat is zelf een vragenlijst in te vullen. Daarom is er ook gekozen voor een vragenlijst die kan worden ingevuld door de naaste.

Hulpverlening verder verbeteren

We hopen dat u de vragenlijst(en) wilt invullen. Dan kunnen we onze hulpverlening verder verbeteren en nog meer aanpassen aan de wensen van cliënten en mantelzorgers.

Onafhankelijk

Om het cliëntentevredenheidsonderzoek zo onafhankelijk mogelijk uit te voeren, hebben wij een bureau gevraagd de cliëntentevredenheid te onderzoeken. Dat bureau heet FACIT. U krijgt een uitnodiging de digitale vragenlijst in te vullen. Doet u dat niet, dan ontvangt u ongeveer vier weken later een herinnering met een 'papieren' vragenlijst er bij die u in een antwoordenvelop kunt retourneren naar bureau Facit. Tussendoor krijgt u nog een herinneringskaart.

U wilt niet meedoen aan het cliëntentevredenheidsonderzoek

Wilt u niet dat Geriant uw adresgegevens aan bureau FACIT toestuurt, dan kunt u dat kenbaar maken via e-mail info@geriant.nl. Zet bovenaan uw mail: ter attentie van het bedrijfsbureau en zet daaronder dat u niet wilt dat uw gegevens aan het onderzoeksbureau worden doorgegeven. Zet in uw mail ook uw naam en de naam van uw naaste die in zorg is of was bij Geriant.

De uitkomsten

De uitkomsten van het cliëntentevredenheidsonderzoek verwerkt bureau Facit in rapportages:


De leiding van Geriant gaat na welke onderwerpen uit het cliëntentevredenheidsonderzoek opgepakt moeten worden. Die onderwerpen worden dan omgezet naar zogenaamde verbeteracties in een jaarplan. Als dat nodig is, wordt er geld in de begroting opgenomen om de verbeteractie te kunnen realiseren.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer