Boudewijn Freriks
Specialist ouderengeneeskunde

Leestijd:
Boudewijn Freriks

Boudewijn werkt sinds 2009 bij Geriant en houdt zich bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie thuis en hun familie. Daarnaast was hij als beleidsarts tot januari 2018 mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en samenwerking in de regio Noord Kennemerland Noord. Op onderwijsgebied is hij als opleider ambulante stage betrokken bij de Gerion VU Amsterdam opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en als gastdocent bij de huisartsenopleiding VU Amsterdam.