Charlotte Marees
Casemanager

Leestijd:
Charlotte Marees

Charlotte werkt sinds 2009 bij Geriant en is vanaf 2010 casemanager dementie. Zij verricht diagnostiek naar dementie en biedt casemanagement aan met name bij thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Charlotte is werkzaam in de regio Kop van Noord-Holland.