Professionals

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers hebben wij verschillende mogelijkheden om de kennis over dementie te vergroten en de omgangsvaardigheden te verbeteren. Naast de door ons samengestelde trainingen, bieden wij ook scholing op maat of kunt u één van onze professionals raadplegen voor advies.

Advies

U kunt als huisarts of specialist tijdens kantooruren artsen (specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters), casemanagers en psychologen van Geriant consulteren met vragen over dementie, behandelmogelijkheden en omgangsadviezen. Bekijk de mogelijkheden.

Scholing op maat

Naast de door ons samengestelde themabijeenkomsten die gegeven worden op Geriant locaties, verzorgen wij ook scholingen op maat. Wilt u graag met meerdere collega's een scholing volgen of heeft uw team behoefte aan bijscholing over een bepaald onderwerp? Wij verzorgen de scholing graag op locatie en ontwikkelen in overleg een scholing die in zal gaan op uw specifieke wensen. De scholingen vereisen geen studievoorbereiding. Meer weten? Bekijk de thema's die wij behandelen of neem contact met ons op!

Leergang "omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie" voor verzorgende IG niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4

Bij Geriant merkten we dat we steeds vaker gevraagd werden om mee te denken met ingewikkelde casussen. Vooral om te helpen bij een multidisciplinaire aanpak van deze casussen. In deze opleiding leren verzorgende en verpleegkundigen, die cliënten met dementie in een intramurale setting begeleiden, om te gaan met en te anticiperen op probleemgedrag. Deze Geriant-opleiding is ontwikkeld door een van onze GZ-psychologen, een Verzorgende IG, een klinisch casemanager, ambulante casemanagers en de manager kliniek. Lees meer over de opleiding

Themabijeenkomsten 2021

U kunt als zorgprofessional of vrijwilliger verschillende themabijeenkomsten volgen bij Geriant. Naast de basis- en verdiepingscursus dementie, gaan de scholingen ook vaak in op specifieke onderwerpen. In het onderstaande overzicht vindt u meer informatie over de geplande themabijeenkomsten en kunt u zich inschrijven. De minimale groepsgrootte is 6 deelnemers.

Lievere digitale les? Dat kan!

Als organisatie kunt u er ook voor kiezen de scholing, voorlichting of cursus digitaal af te nemen. Vanaf een eigen scherm zullen de deelnemers door theorie, filmpjes, interactieve gesprekken en stellingen worden meegenomen in de wereld van dementie. Geriant maakt digitaal lesaanbod mogelijk en denkt graag met u mee.

Dementie en levenseinde

Datum: 29 september 2021, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Fysiek (in Alkmaar)
Kosten:€39,50 per persoon

Mensen met dementie begrijpen de wereld om zich heen steeds minder. Zo lukt het ook steeds minder goed om beslissingen te nemen over de eigen gezondheid en de behandeling. Zeker wanneer de ziekte in een vergevorderd stadium is. Vaak ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen bij de naaste familie of de vertegenwoordiger. Zij hebben veel vragen en zorgen rondom de laatste levensfase. Hoe kun je als hulpverlener goede ondersteuning bieden in deze fase?

Lees verder

Basiscursus omgaan met dementie - drie lessen

Datum: 26 oktober 2021, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant WF, Lepelaar 4, 1628 CZ te Hoorn
Kosten:€ 109,50 per persoon

In de basiscursus omgaan met dementie behandelen we de basiskennis van dementie. De basiscursus bestaat uit drie lessen. In deze lessen zal er veel worden behandeld. Van de vormen van dementie tot het omgaan met gedragsveranderingen. Er is naast kennisoverdracht ook veel ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het bespreken van casussen.

Lees verder

Nieuwe inzichten over leefstijl en dementie

Datum: 22 november 2021, Inloggen vanaf 19.00 uur.
Locatie:Geriant NKN, Titanialaan 15a, 1702 AZ, Heerhugowaard
Kosten:€39,50 per persoon

Een gezonde leefstijl betekent voldoende bewegen, gezonde voeding, niet roken en drinken en voldoende slapen. Het is algemeen bekend dat een gezonde leefstijl veel ziekten kan voorkomen. Bovendien voel je je fitter, bent je minder vaak ziek en je humeur wordt er vaak ook beter van. Heeft een gezonde leefstijl ook invloed op het wel of niet krijgen van dementie? En heeft het nog effect wanneer je al dementie hebt?

Lees verder