Zorgprofessionals & - vrijwilligers

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers hebben wij verschillende mogelijkheden om de kennis over dementie te vergroten en de omgangsvaardigheden te verbeteren. Naast de door ons samengestelde trainingen, bieden wij ook scholing op maat of kunt u één van onze professionals raadplegen voor advies.

Informatie over (omgaan met) dementie

Op deze pagina is naast ons scholingsaanbod, zie hieronder, natuurlijk ook veel informatie en adviezen te vinden:

  • Omgaan met dementie: informatie passend bij de verschillende fases van dementie: van preventie tot aan de opname in een verpleeghuis.
  • Activiteiten en scholing: het aanbod voor cliënten en naasten, en tips voor activiteiten die je samen met iemand met dementie kunt doen.
  • Hulpmiddelen: een selectie uit de (digitale) mogelijkheden die er zijn om langer thuis zo goed mogelijk te ondersteunen.
  • Lees-, luister- & kijktips: boeken, podcasts, video's, films, documentaires die (omgaan met) dementie als onderwerp hebben.

Scholingsaanbod

Daarnaast kunnen onze experts themabijeenkomsten voor teams organiseren, over de meest uiteenlopende onderwerpen rondom dementie. Wilt u graag met meerdere collega's een scholing volgen of heeft uw team behoefte aan bijscholing over een bepaald onderwerp? Wij verzorgen ook scholing op locatie of op maat. Meer weten?

Neem contact op met het Geriant Kenniscentrum dementie

Bij Geriant merkten we dat we steeds vaker gevraagd werden om mee te denken met ingewikkelde casussen. Vooral om te helpen bij een multidisciplinaire aanpak van deze casussen. Daarom ontwikkelden we de leergang Omgaan met gedrag bij mensen met dementie. In deze opleiding leren verzorgende en verpleegkundigen, die cliënten met dementie in een intramurale setting begeleiden, om te gaan met en te anticiperen op gedrag. Deze Geriant-opleiding is ontwikkeld door een van onze GZ-psychologen, een Verzorgende IG, een klinisch casemanager, ambulante casemanagers en de manager kliniek. Lees meer over de Leergang Omgaan met gedrag bij mensen met dementie voor verzorgende IG niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4'.

Advies

U kunt als huisarts of specialist tijdens kantooruren artsen (specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters), casemanagers en psychologen van Geriant consulteren met vragen over dementie, behandelmogelijkheden en omgangsadviezen. Bekijk de mogelijkheden.


Basiscursus Omgaan met dementie

Datum: 19 juni 2024, van 09:30 tot 12:00 uur
Locatie:Geriant West-Friesland, Lepelaar 4, 1628 CZ Hoorn
Kosten:€ 50,- per persoon

Tijdens deze basiscursus leer je dementie te signaleren, een gesprek aan te knopen met iemand met dementie en om te gaan met gedragsveranderingen bij dementie.

Lees verder