Nieuwe inzichten over leefstijl en dementie

Leestijd:

Een gezonde leefstijl betekent voldoende bewegen, gezonde voeding, niet roken en drinken en voldoende slapen. Het is algemeen bekend dat een gezonde leefstijl veel ziekten kan voorkomen. Bovendien voel je je fitter, bent je minder vaak ziek en je humeur wordt er vaak ook beter van. Heeft een gezonde leefstijl ook invloed op het wel of niet krijgen van dementie? En heeft het nog effect wanneer je al dementie hebt?

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van dementie en ook naar het voorkómen er van. Helaas weten we nog steeds niet hoe we dementie kunnen voorkomen, maar er zijn wel bepaalde risicofactoren. Welke risicofactoren kun je beter vermijden om de kans op dementie te verkleinen?

Tijdens deze themabijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vormen van dementie en risicofactoren
  • Wat is er aan te doen?
  • Bewegen en het brein
  • Voeding en het brein
  • Slapen en het brein
  • Roken en alcohol en het brein
  • Invloed van muziek, depressie, positieve levenshouding en hersenschade op het brein

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorging- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is dit thema geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties, als ook baliemedewerkers en anderen werkzaam in openbare beroepen.

Doelstelling

Na de bijeenkomst heeft men kennis van de risicofactoren bij dementie, wat een gezonde leefstijl inhoudt en wat een gezonde leefstijl kan bij dragen om de kans op dementie te verkleinen.

Meer weten? Neem contact met ons op!


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer