Wet- en regelgeving bij dementie

Leestijd:

Wanneer men met dementie te maken krijgt, krijgt men ook te maken met wet- en regelgeving. Denk aan de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Maar hoe zit het wettelijk met autorijden en dementie? En wanneer is men niet meer wilsbekwaam? Welke beslissingen kan men nemen rondom het levenseinde en waar kan men dit van te voren wettelijk laten vastleggen?

Tijdens de themabijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Zorgverzekeringswet, WMO, Wet Langdurige Zorg;
  • Mentorschap, bewindvoering en curatele;
  • Wilsbekwaamheid, dementie en autorijden, euthanasie;
  • Wat kan men nog regelen? Beslissingen over zorg;
  • Dwang en vrijheidsbeperkende maatregelen, wet op de privacy.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorging- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers van gemeenten, zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams. Vrijwilligers van (sport)clubs, vervoer, wijkcentra, kerk en vrijwilligersorganisaties kunnen ook bij deze cursus terecht.

Doelstelling

  • Een goed beeld van alle regels en voorschriften die voortkomen uit de wetgeving rondom dementie;
  • Inzicht in de zaken die men nog kan regelen bij wilsbekwaamheid en de praktische toepassing hiervan;
  • Kennis van mentorschap, bewindvoering en curatele;
  • Inzicht in de wettelijke maatregelen intramuraal.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer