Dementie herkennen, signaleren en benaderen

Leestijd:

De periode voorafgaand aan de diagnose wordt gekenmerkt door ‘het niet pluis gevoel’. De persoon merkt zelf, maar vaker nog de omgeving, dat er iets niet klopt. Vergeetachtig, in herhaling vallen en kleine veranderingen in het gedrag. Welke signalen duiden op beginnende dementie? Hoe kun je het herkennen? Met de diagnose vallen de stukjes vaak op zijn plek. Maar hoe ga je vervolgens om met de persoon met dementie?

Tijdens de themabijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is ‘het niet pluis gevoel’?
 • Het signaleren van beginnende dementie: hoe herken je het?
 • Het belang van vroegsignalering;
 • Van ‘het niet pluis gevoel’ tot de diagnose;
 • Wat gebeurt er na de diagnose?
 • De benaderingsvormen bij de verschillende vormen en fasen van dementie;
 • Communicatie en dementie;
 • Omgangstips: do’s en dont's;
 • Dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers van gemeenten, zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams. Vrijwilligers van (sport)clubs, vervoer, wijkcentra, kerk en vrijwilligersorganisaties kunnen ook bij deze cursus terecht.

Doelstelling

 • Het omzetten van ‘het niet pluis gevoel’ naar het daadwerkelijk signaleren;
 • Door de signalen van beginnende dementie te herkennen kan men al in een vroeg stadium doorverwijzen en na de diagnose passende ondersteuning vinden;
 • Kennis van de verschillende benaderingsvormen, passend bij de vorm en de fase van dementie;
 • Door de juiste benadering zal de persoon met dementie zich meer begrepen voelen, wat onrust en het gevoel van onveiligheid wegneemt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer