Dementie op jonge leeftijd

Leestijd:

Bij jonge mensen met dementie bestaan er vaak andere problemen en symptomen. Veelal hebben jonge mensen met dementie een zeer beperkt ziekte-inzicht en, mede ten gevolge daarvan, meer gedragsproblemen door cognitieve achteruitgang. Het proces verloopt over het algemeen sneller en erfelijkheid lijkt een grotere rol te spelen.

Vaak hebben cliënt en familie al een grote zoektocht achter de rug voordat de diagnose wordt gesteld. De omgang met deze grote veranderingen in het gedrag roept bij medewerkers en vrijwilligers veel vragen op. Hoe kan ik jonge mensen met dementie goede zorg en begeleiding geven en hoe kan ik de familie en het gezin hierin tot steun zijn?

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met dementie: van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van praktijkondersteuners tot de thuiszorg. Ook is de cursus gericht op medewerkers van gemeenten zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams. En ook medewerkers en vrijwilligers van (sport)clubs, winkels, wijkcentra en andere beroepsgroepen die te maken hebben met mensen met dementie kunnen bij deze cursus terecht.

Doelstelling

De themabijeenkomst Dementie op jonge leeftijd gaat zowel in op de ziektebeelden die jongere mensen met dementie treffen als op de omgang met cliënten en familieleden. Ook wordt er stil gestaan bij de eigen reacties en gevoelens.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer