Dementie en activiteiten

Leestijd:

Wat kunnen we mensen met dementie aanbieden als het om activiteiten gaat? Waar let je op en wat zijn de mogelijkheden? Hoe ga je in je aanbod om met stemmingsproblemen, zoals apathie, maar ook onrust en agressie? Zowel in de thuissituatie als op de dagbehandeling/zorgboerderij en in de verzorgings- en verpleeghuizen worden mensen met dementie gestimuleerd om actief deel te nemen aan activiteiten. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op wat voor activiteiten er zijn, waar je op moet letten bij het aanbod en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een activiteit. Ook wordt er besproken hoe je de familie eventueel kan betrekken.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling als verzorgings- en verpleeghuizen. De cursus is ook geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties.

Doelstelling

Tijdens deze themabijeenkomst zetten we de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rij als het gaat om activiteitenaanbod, uitgaande van het gedrag, achtergrond en omgeving van de cliënt. Je krijgt handvatten in het omgaan met stemmingsproblemen en we komen tot een scala aan tips, zowel wat betreft activiteitenaanbod als omgaan met (moeilijk) gedrag.

Kosten: €39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer