Bewegen en dementie

Leestijd:

Dat bewegen goed is voor ons lijf, dat wisten we allang. Maar dat bewegen ook goed is voor ons brein, dat weten we eigenlijk nog maar sinds dat Erik Scherder hier ons op heeft geattendeerd. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, zegt hierover het volgende: “Het hart- en vaatstelsel gaat beter functioneren van meer beweging en het hart is de pomp van het brein. In het brein zitten hersencellen en banen, die de hersencellen en de verschillende hersengebieden verbinden. Die verbindingen zijn heel gevoelig voor een goede doorbloeding. Naast de doorbloeding heeft meer bewegen ook een positief effect op de chemie in de hersenen. Beweging heeft een positief effect op een aantal belangrijke stoffen die ervoor zorgen dat het brein beter functioneert en dat geldt met name voor een aantal gebieden in het brein die een grote rol spelen bij zaken als initiatief nemen, gemotiveerd zijn, dat soort zaken.” Maar…welke invloed heeft dit alles op het wel of niet krijgen van dementie? En als je dementie hebt, is het dan nog wel belangrijk om te bewegen?

Bewegen doet iets met ons. Je gaat je fitter voelen, je bent opgewekter, het vergroot je sociale contacten, je slaapt beter, je hebt minder stress. Kortom: bewegen heeft invloed op ons zijn. Bovendien zorgt goede doorbloeding (door bewegen) van de hersenen voor minder kans op dementie.

Wat aan de orde komt in deze themabijeenkomst:

  • Bewegen en het brein: het belang van bewegen voor onze gezondheid in het algemeen en voor het brein in het bijzonder;Wat gebeurt er allemaal met je wanneer je beweegt?
  • Wat doet bewegen met je brein?
  • Bewegen hoeft geen sporten te zijn…;
  • De beweegnorm;
  • Bewegen en dementie.

Tijdens de themabijeenkomst wordt theorie afgewisseld met filmpjes, interactieve gesprekken en stellingen.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorging- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is dit thema geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties.

Doelstelling

Na de bijeenkomst weet de deelnemer waarom bewegen belangrijk is voor het brein. Je bent geïnformeerd over de beweegnorm en wat bewegen doet in relatie tot (het voorkomen van) dementie.

Kosten: € 39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer