Dementie en communicatie

Leestijd:

Verzorgers en vrijwilligers vragen zich dikwijls af hoe ze moeten communiceren met iemand met dementie. Is een gesprek nog wel mogelijk? Hoe kunnen we de verwarde, soms onverstaanbare taal begrijpen? In hoeverre beseft de persoon met dementie zich nog dat we er zijn, dat we hem of haar verzorgen? De workshop dementie en communicatie gaat over contact maken met iemand met dementie. En dit betekent veel meer dan praten. We gaan proberen de gedachten en gevoelens van de betrokkenen te achterhalen en we proberen de persoon met dementie te laten merken dat we ze horen en begrijpen, maar vooral dat we er zijn.

De onderwerpen die we behandelen zijn:

  • Wat is communicatie?
  • Hoe hanteren wij communicatie in ons dagelijks leven en in de omgang met anderen? (woorden, lichaamstaal, nabijheid, aanraking);
  • Dementie: een chaos in de gevoels- en gedachtewereld;
  • Communicatie met iemand met beginnende dementie;
  • Communicatie met iemand met gevorderde dementie;
  • Hoe communiceer je met iemand in de laatste fase van dementie?

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie en die nauw betrokken zijn bij de mantelzorger. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken.

Doelstelling

In de workshop leer je (nog beter) te communiceren met iemand met dementie, waarbij je je bewust wordt dat naast het gesprek ook andere vormen van communicatie inzetbaar zijn.

Kosten: €39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer