Dementie en (ondersteuning bij) mantelzorg - één of twee bijeenkomsten

Leestijd:

Juist het mantelzorgen voor iemand met dementie is zwaar. Lichamelijk, maar vooral emotioneel. Met goede ondersteuning en begeleiding van formele en informele zorg kunnen we zorgen dat de mantelzorger enigszins ontlast wordt, waardoor hij/zij de zorgen van alledag beter kan handelen.

Het beroep op mantelzorgers van mensen met dementie neemt toe. Het beleid is immers dat zorg zoveel mogelijk vanuit het sociale netwerk wordt gegeven, mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelf regie houden en zelfredzaam zijn.

Er kan worden gekozen voor het volgen van één of twee bijeenkomsten (+ optioneel een online training).

Dementie en (ondersteuning bij) mantelzorg - één bijeenkomst

We gaan in op de mantelzorger van iemand met dementie. Wat heeft hij/zij nodig om dit goed te doen en dit ook te kunnen volhouden?

Wat aan de orde komt:

 • Formele en informele zorg bij dementie;
 • Overbelasting mantelzorg bij dementie;
 • Wat kunnen mantelzorgers doen om sociale isolatie te voorkomen?
 • Methodes om de mantelzorger goed te ondersteunen.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorging- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties.

Doelstelling

Tijdens deze themabijeenkomst krijgen de deelnemers een beeld van de (veranderende) rol, taken en zwaarte van de mantelzorger van iemand met dementie en gaan we onderzoeken hoe wij als hulpverleners hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen.

Kosten:
€ 39,50

Training zorgprofessionals en vrijwilligers in ondersteuning mantelzorgers van mensen met dementie - twee bijeenkomsten (+ optioneel een online training).

In deze training gaan we dieper in op mantelzorg van iemand met dementie. U krijgt meer achtergrond informatie over mantelzorg. En verder gaan we op zoek naar datgene wat we de mantelzorger kunnen bieden om hem/haar te helpen het vol te houden.

Wat aan de orde komt:

 • De vergrijzing en dementie;
 • Formele en informele zorg bij dementie;
 • Motieven om te zorgen;
 • Verliesverwerking en rouwproces;
 • Overbelasting mantelzorg bij dementie;
 • Ontspoorde mantelzorg;
 • Wat kunnen mantelzorgers doen om sociale isolatie te voorkomen?
 • De mantelzorger: goed voor jezelf zorgen: hoe doe je dat?
 • Methodes om de mantelzorger goed te ondersteunen.

De training biedt als extra optie om tussen de twee trainingsmomenten in een online training te volgen: Dichter bij Dementie.

Doelgroep:

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Met name voor medewerkers in de thuiszorg is deze training uiterst geschikt, maar daarnaast ook voor medewerkers van de dagbehandeling/zorgboerderij, verzorging- en verpleeghuizen als ook huisartsenpraktijken.

Doelstelling

De deelnemers krijgen een beeld van mantelzorg voor iemand met dementie en van de (veranderende) rol, taken en zwaarte van de mantelzorger van iemand met dementie. U krijgt informatie over hoe u als hulpverlener hen zo goed mogelijk kunt begeleiden en ondersteunen.

Kosten: € 74,50 (inclusief map)

+ Optioneel: online training Dichter bij Dementie à € 49,50.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer