Dementie en migranten

Leestijd:

Vanaf de jaren '50 zijn er grote groepen migranten naar Nederland gekomen. Ten eerste vanuit de voormalig koloniën van Nederland, daarna vanuit de hele wereld. Om te werken of op de vlucht voor de omstandigheden in hun land van herkomst. De eerste en tweede generatie van deze mensen hebben vanwege hun leeftijd steeds vaker zorg nodig. Ook vaak vanwege dementie. De verwachting is dat het aantal migranten met dementie de komende jaren heel snel zal stijgen.

Hulpverleners hebben grote moeite om deze groepen te bereiken en weten niet altijd hoe ze met deze groep om moeten gaan. Het is belangrijk om meer weten over deze ouderen en hun achtergronden om zo goed aan te kunnen sluiten en de juiste zorg te verlenen.

Tijdens deze themabijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Migranten: over welke mensen hebben we het dan?
  • Het taboe op dementie: onbekend en onbesproken;
  • Overbelasting door grote zorgplicht;
  • Kennis van achtergronden van migranten met dementie: economisch, sociaal, cultureel en religieus;
  • Dilemma’s uit de dagelijkse praktijk;
  • Welke mogelijkheden zijn er om deze groep te ondersteunen, intramuraal en extramuraal? En wat zijn de praktische tools en vaardigheden?

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorging- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers van gemeenten, zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams. Vrijwilligers van (sport)clubs, vervoer, wijkcentra, kerk en vrijwilligersorganisaties kunnen ook bij deze cursus terecht.

Doelstelling

  • Kennis over het aantal migranten met dementie in Nederland.
  • De achtergrond van migranten in het algemeen en de verschillen per land van herkomst.
  • De mogelijkheden om deze groep beter te vinden, te begrijpen en te ondersteunen.

Kosten: €39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer