MMSE en MoCA

Leestijd:

Meetinstrumenten zijn waardevol voor screening, diagnose en het bepalen van de ernst van een stoornis. Ze bestaan uit vragenlijsten en zijn bruikbaar voor de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Diagnostiek bij cognitieve stoornissen is belangrijk. Om bij het vermoeden van dementie te komen tot een duidelijke diagnose wordt o.a. gebruik gemaakt van twee wereldwijd bekende screeningsinstrumenten: de MMSE en de MoCA. Ook in de NHG-Standaard Dementie wordt de MMSE aanbevolen in de eerstelijnsgezondheidszorg. De test is niet bruikbaar voor een formele diagnose, maar kan wel als een eerste stap dienen om cognitieve stoornissen op te sporen. In huisartsenpraktijken wordt hier veel mee gewerkt door de huisartsen zelf, maar ook door praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen.

Tijdens de themabijeenkomst proberen we antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Hoe ziet een MMSE en een MoCa er uit?
  • Wat is het verschil en wanneer zet je ze in? Wat meten ze?
  • Wat zijn de afname-instructies?
  • Hoe kom je tot een juiste score? Wat zijn interpretaties?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van beide screeninstrumenten?

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor wijkverpleegkundigen, POH’ers en huisartsen.

Doelstelling

Na de themabijeenkomst weet je:

  • Hoe de MMSE en de MoCa er uit zien;
  • Waarom en wanneer je deze instrumenten kunt inzetten;
  • Hoe je deze instrumenten moet gebruiken, waar je op moet letten en hoe je tot een juiste score komt.

Kosten: €39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer