Seksualiteit en intimiteit bij dementie

Leestijd:

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van mensen met dementie. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid bij cliënten en hun naasten, maar ook bij zorgprofessionals.

Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan namelijk helpen bij het bevorderen van kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en andere betrokkenen. Ook kan het helpen bij het zoeken naar verklaringen voor onbegrepen gedrag.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties.

Doelstelling

Het weghalen van drempels om als hulpverlener het onderwerp intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken, zodat problemen op dit gebied bij mensen met dementie en hun mantelzorgers de aandacht krijgen, wat hen meer kwaliteit van leven en welzijn oplevert.

Kosten:
€39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer