Sociaal netwerk en familieparticipatie

Leestijd:

In ons leven is het belangrijk om familie en vrienden om ons heen te hebben. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor een luisterend oor, steun in moeilijke tijden, het delen van mooie momenten en geborgenheid. Bovendien geven familieleden en vrienden ons zelfvertrouwen. Wanneer we afhankelijk worden van anderen, hetzij door lichamelijke achteruitgang hetzij door geestelijke achteruitgang, zullen we steeds meer een beroep doen, of we dat nu willen of niet, op familie en/of vrienden.

Voor mensen met dementie is het netwerk van vrienden en/of familie erg belangrijk, mede doordat mensen met dementie steeds langer thuis zullen wonen. De themabijeenkomst over het sociale netwerk en familieparticipatie gaat in op hoe je samen met de cliënt en/of mantelzorger het netwerk kunt omschrijven en op welke manieren je het netwerk kunt mobiliseren.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie en die nauw betrokken zijn bij de mantelzorger. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken.

Doelstelling

In de themabijeenkomst leer je hoe je de cliënt en/of mantelzorger kunt helpen bij het inzichtelijk maken van het netwerk en op welke manier je het netwerk kunt mobiliseren. Ook zal er worden ingegaan op de misverstanden die er bestaan over het vragen om hulp binnen het netwerk

Kosten: €39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer