Vormen van dementie

Leestijd:

Hoewel iedereen een redelijk beeld kan schetsen bij de ziekte van Alzheimer en de verschijnselen van de ziekte, is er over zeldzamere vormen van dementie minder bekend. Verschillen deze vormen van dementie met de ziekte van Alzheimer en in welke mate? In de themabijeekomst Vormen van dementie wordt er in gegaan op verschillende zeldzamere vormen van dementie.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in de zorg voor mensen met dementie, van verzorgenden tot activiteitenbegeleiders en van praktijkondersteuners tot de thuiszorg. Ook is de cursus gericht op medewerkers van gemeenten zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams. En ook medewerkers en vrijwilligers van (sport)clubs, winkels, wijkcentra en andere beroepsgroepen die te maken hebben met mensen met dementie kunnen bij deze cursus terecht.

Doelstelling

In de themabijeenkomst Vormen van dementie gaan we in op de minder voorkomende vormen, zoals vasculaire dementie, Lewy Body dementie, dementie bij de ziekte van Parkinson, Frontotemporale dementie en PSP. Waarin onderscheiden zij zich van de ziekte van Alzheimer? Welke verschijnselen bemerk je en hoe kun je omgaan met deze bijzondere vormen van dementie? De workshop heeft een interactief karakter. Naast theoretische achtergrond worden er ook ervaringen met elkaar gedeeld.

Kosten: €39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer