Vrijwilligers en dementie

Leestijd:

Vrijwilligers bieden mensen met een vorm van dementie en hun mantelzorgers ondersteuning, zowel in de thuissituatie en op de dagbesteding/zorgboerderij als intramuraal in het verzorgings- en/of verpleeghuis. Vrijwilligers komen voor het contact: samen een leuke activiteit ondernemen, een kopje koffie drinken, een spelletje doen, TV kijken, muziek luisteren, even naar buiten of herinneringen ophalen.

Zo ondersteunen vrijwilligers mantelzorgers door een paar uurtjes de zorg over te nemen, zodat zij er zelf even uit kunnen. Of helpt de vrijwilliger in het verpleeghuis de zorg en de activiteitenbegeleiding om ze bij de dagelijkse taken en activiteiten te ondersteunen.

In deze themabijeenkomst, speciaal ontwikkeld en bestemd voor vrijwilligers, gaan we dieper in op de aandoening dementie (o.a. de vormen van dementie) en het signaleren. Maar ook: hoe ga je om met iemand met dementie? En welke eisen worden er aan je gesteld?

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is dementie?
  • Signaleren/herkennen van dementie;
  • (onbegrepen) gedrag bij dementie;
  • Communicatie;
  • De mantelzorger;
  • Jonge mensen met dementie;
  • Omgangsadviezen;
  • Waar kan je vrijwilliger zijn voor mensen met dementie?
  • Welke eisen worden er aan je gesteld?

Doelgroep

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor vrijwilligers die werkzaam zijn of willen gaan werken met mensen met dementie. Zowel in de thuissituatie, de dagbehandeling/dagbesteding/zorgboerderijen als in de verzorgings- en verpleeghuizen.

Doelstelling

Tijdens deze themabijeenkomst behandelen we een stukje theorie over dementie, o.a. signaleren, gedrag en omgang. Maar ook de praktijk: de eisen die er aan een vrijwilliger worden gesteld en verschillende mogelijkheden waar je als vrijwilliger aan de slag kan.

Kosten:
€39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer