Ziekte van Parkinson en Parkinsondementie

Leestijd:

Van alle mensen met de Ziekte van Parkinson krijgt 35% tot 55% te maken met dementie: Parkinsondementie. Deze ontstaat ongeveer 10 tot 15 jaar na de ziekte van Parkinson. Wat is eigenlijk de ziekte van Parkinson en hoe kan het dat men een kans heeft om daarnaast Parkinsondementie te krijgen? Wat zijn de symptomen en is er medicatie? En wat is de beste benadering van iemand met Parkinson(dementie)?

De ziekte van Parkinson ontstaat door het afsterven van hersencellen die het beweegsysteem van het lichaam aansturen. Als zich daarnaast een dementie ontwikkelt, dan heeft men te maken met een dubbele diagnose. Deze vorm van dementie verschilt met andere vormen en vraagt dus ook een andere benadering. Men gaat trager spreken en denken en het ophalen van informatie lukt steeds minder goed.

Wat aan de orde komt in deze themabijeenkomst:

  • Parkinson en dementie;
  • Motorische symptomen;
  • Autonome symptomen
  • Psychische symptomen en dementie;
  • Parkinsonmedicatie;
  • Zorgverlening;
  • Benadering.

Tijdens de themabijeenkomst wordt theorie afgewisseld met filmpjes, interactieve gesprekken en stellingen.

Doelgroep

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorging- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is dit thema geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties, als ook baliemedewerkers en anderen werkzaam in openbare beroepen.

Doelstelling

Na de bijeenkomst heeft men algemene kennis van de Ziekte van Parkinson en Parkinsondementie, waarbij je vooral de symptomen (her)kent. Daarnaast weet je welke medicatie er gebruikt wordt bij Parkinson(dementie) en welke benadering het beste is.

Kosten: € 39,50

Meer weten? Neem contact met ons op!

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer