Cliëntenraad publiceert visie

6 mei 2020 Leestijd:

Een cliëntenraad kan als stem van zijn achterban, cliënten en mantelzorgers, pas succesvol functioneren als de communicatie tussen raad en achterban optimaal is. Dat klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Het contact tussen cliënten en mantelzorgers en de cliëntenraad is moeilijk te realiseren. De meeste cliënten wonen immers thuis.

De cliëntenraad kan wel pogen goed te communiceren met zijn achterban. Informatie over wat de raad heeft gedaan en waarom. Of wat de raad gaat doen en vanuit welke visie.

Daarvoor heeft de cliëntenraad van Geriant twee documenten geschreven: het jaarverslag 2019 en de visie 2020 – 2023. Van het laatste stuk bestaat een korte en een uitgebreide versie. De genoemde documenten vindt u op deze website op de pagina van de cliëntenraad.

Indien u over de stukken vragen of opmerkingen hebt, verzoekt de raad u om contact op te nemen. Natuurlijk kunt u ook voor andere vragen bij de cliëntenraad terecht. U kunt daarvoor gebruik maken van het volgende emailadres: cliëntenraad@geriant.nl.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer