Cliëntenraadsjaardag 2020 gaat niet door

8 september 2020 Leestijd:

De stem van de cliënt en diens mantelzorger is het favoriete geluid van de cliëntenraad. Het is daarom belangrijk naar die stem te luisteren. De cliëntenraad hoort u graag. Om die reden organiseert zij elk jaar de zogenaamde jaardag voor cliënten en mantelzorgers. De dag waarop u uw ervaringen kunt uitwisselen, uw inzichten kunt delen en zo mogelijk handvatten kunt aanreiken aan mensen die daarvan kunnen profiteren. Het is ook een dag waarop, in de pauze of na afloop van de lezing of toneelvoorstelling, de leden van de cliëntenraad met u in gesprek gaan. Zij willen horen wat u belangrijk vindt in de relatie met Geriant en wat u belangrijk, moeilijk of juist fijn vindt in uw taak als mantelzorger.

Enige tijd geleden heeft de cliëntenraad via de website van Geriant zijn medeleven uitgesproken aan hen die zorg leveren en aan hen die de zorg hard nodig hebben in deze tijd van corona.

De corona-ontwikkelingen vragen om een voortdurende alertheid. De anderhalve meter afstand, de grootte van de groep en zeker het gegeven dat veel van onze bezoekers tot de risicogroep behoren, heeft de cliëntenraad doen besluiten om - hoe spijtig zij dat ook vindt - de jaardag 2020 niet door te laten gaan.

Natuurlijk doen wij er alles aan om waar mogelijk de jaardag 2021 wel te laten plaatsvinden.

De cliëntenraad blijft alsnog graag met u in contact. Ons iets zeggen of vragen, of gewoon even uw verhaal bij ons kwijt, dat kan door te mailen naar cliëntenraad@geriant.nl.

Als u nuttige tips heeft - bijvoorbeeld over hoe om te gaan met de coronamaatregelen - dan horen wij dat graag van u. Via het bedrijfsbureau van Geriant kunt u vernemen op welke manier u in contact kunt komen met een van onze cliëntenraadsleden. Het bedrijfsbureau is bereikbaar onder nummer 072-5270390.

Namens de cliëntenraad nogmaals veel sterkte gewenst in deze roerige tijd. Houd moed.

Peter Hoogenbosch, voorzitter.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer