Ervaringsverhaal | 'We kunnen dementie nu veel beter signaleren'

26 maart 2018 Leestijd:

Helen Termaat-Visser (35), Celine Engel (30) en Jessica Brammer (38) zijn alledrie werkzaam als ambulant begeleider bij Actiezorg. Ze volgden de basiscursus Omgaan met dementie bij Geriant. Ze vertellen hoe de basiscursus hen heeft geholpen om hun functie nog beter uit te kunnen oefenen.

Zo lang mogelijk thuis

'Vanwege de toename van mensen met dementie en het feit dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zien wij in ons werk als ambulant begeleider dat wij steeds vaker met deze 'nieuwe' doelgroep te maken krijgen. Tijdens onze eigen opleiding is er weinig informatie verstrekt over dementie, dus willen we onze kennis op dit gebied graag vergroten. Ook vinden wij het van belang dat wij als ambulante begeleiders de basiskennis moeten hebben om bij het vermoeden van dementie direct de juiste stappen te zetten en te kunnen adviseren over de mogelijkheden en inzet van Geriant'.

De eerste signalen

'We hebben door het volgen van de cursus het gevoel dat we de basiskennis beheersen en deze direct kunnen toepassen tijdens onze werkzaamheden. Tevens is het voor ons nu helemaal duidelijk welke stappen we met een cliënt moeten zetten bij het vermoeden van dementie. Dat is echt van toegevoegde waarde! Ook vonden wij het een meerwaarde dat er verschillende hulpverleners deelnamen aan de cursus. Zowel het netwerken als het delen van ervaringen is hier een positieve bijkomstigheid. Deze kennis kunnen wij direct gebruiken in de praktijk. We kunnen veel scherper zijn in het signaleren van de eerste tekenen van dementie en hier meteen naar handelen'.

Ondersteunen van mantelzorgers

'Er is duidelijk vertelt welke verschillende fases er zijn. En welke impact het op de cliënt heeft, maar vooral ook op de omgeving. Het feit dat de mantelzorgers dermate overbelast raken tijdens de zorg dat ook zij met problemen kampen, is ons het meest bijgebleven. In ons werk als begeleiders kunnen wij juist deze mantelzorgers ontlasten door hen te ondersteunen waar dat kan. Hopelijk zal hierdoor de balans tussen draagkracht en draaglast meer in balans zijn. Naast het ondersteunen van de mantelzorgers door taken over te nemen, kunnen we hen ook helpen bij het omgaan met de situatie'.

Meer weten over onze cursussen? Neem dan contact met ons op!


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer