Pilot met spilfunctie verpleegkundig specialist gestart

3 oktober 2019 Leestijd:

Begin september startte een pilot met de detachering van een verpleegkundig specialist van Geriant bij De Pieter Raat Stichting (DPRS) in Heerhugowaard. De verpleegkundig specialist heeft een zelfstandige behandelverantwoordelijkheid en is daarmee wettelijk bevoegd om bepaalde handelingen uit te voeren die voorheen enkel voorbehouden waren aan (huis)artsen.

Begin september startte een pilot met de detachering van een verpleegkundig specialist van Geriant bij De Pieter Raat Stichting (DPRS) in Heerhugowaard. De verpleegkundig specialist heeft een zelfstandige behandelverantwoordelijkheid en is daarmee wettelijk bevoegd om bepaalde handelingen uit te voeren die voorheen enkel voorbehouden waren aan (huis)artsen.

“De verpleegkundig specialist maakt een groot verschil”
Ouderenzorg is vaak tijdsintensieve zorg en in de toekomst zal de zorgbehoefte van bewoners in woonzorgcentra alleen maar toenemen. De verpleegkundig specialist neemt eenvoudige consulten over zodat de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde ontlast worden. En doordat ze haar werkplek binnen de zorginstelling heeft, zijn de lijnen kort en kunnen cliënten snel behandeld worden. Ook komt er meer samenhang in de zorg van de vele huisartsen die cliënten hebben bij DPRS.

Vanwege haar achtergrond heeft de verpleegkundig specialist een goede aansluiting met de andere zorgmedewerkers. Zij kan hen ook helpen en adviseren in betere zorg voor de bewoners. Ook fungeert ze voor zorgmedewerkers en mantelzorgers als aanspreekpunt. En dankzij de brugfunctie die de verpleegkundig specialist vervult tussen cliënt en behandelaren, kunnen cliënten hun eigen huisarts behouden. Met wie zij vaak jarenlang een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd.

Deze pilot duurt een jaar en start met 4 huisartsen en hun circa 51 cliënten. Stap voor stap hopen we het uit te rollen in het hele woonzorgcentrum.


Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer