Cliëntenraad ondertekent medezeggenschapsregeling

10 december 2020 Leestijd:

Peter Hoogenbosch, voorzitter van de cliëntenraad van Geriant en directeur/bestuurder Robbert Huijsman ondertekenden op 9 december 2020 de nieuwe medezeggenschapsregeling. Dit is een document waarin cliëntenraad en organisatie afspraken vastleggen over de manier waarop de cliëntenraad en Geriant vorm geven aan de medezeggenschap.

De cliëntenraad behartigt bij Geriant de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Het is een belangrijk adviesorgaan dat zich verdiept in het beleid van de organisatie. Een cliëntenraad kijkt vanuit het perspectief van cliënten. Een cliëntenraad doet dit vanuit een collectief belang. Hoe een cliëntenraad en een organisatie zich tot elkaar verhouden is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) die in 2018 vernieuwd en vastgesteld is. Deze vernieuwde wet versterkt de stem en positie van de cliëntenraad. Deze nieuwe wet stelt een medezeggenschapsregeling verplicht.

Met de nieuwe regeling zijn bepaalde rechten en plichten uitgebreid. Een belangrijke wijziging voor de cliëntenraad is het recht op instemming. Vroeger heette dit een verzwaard advies. Nu betekent het dat de cliëntenraad moet instemmen met een voorgenomen besluit voordat de zorginstelling een besluit kan uitvoeren.

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie van Geriant.

Overigens hoort de cliëntenraad graag adviezen, ideeën en opmerkingen van cliënten of hun naasten. Wie wil kan via een mailtje contact opnemen met de cliëntenraad van Geriant via cliëntenraad@geriant.nl.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer