Privacyreglement aangepast

30 mei 2018 Ervaringsverhaal Leestijd:

Als u hulp en ondersteuning van Geriant krijgt, houdt Geriant een dossier bij waarin we informatie vastleggen over de zorg aan u. Ook wisselt Geriant soms informatie over u uit met andere zorgaanbieders en instanties die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt hoe organisaties zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld zoals Geriant die vast legt in uw dossier.

Op welke manier Geriant met de persoonsgegevens in uw dossier om gaat, is beschreven in het privacyreglement. Dit reglement hebben we aangepast aan de regels in de AVG. Ook de informatie op de website van Geriant is daarop aangepast. Voor de inhoud verwijzen we daarom naar de pagina op deze website over het onderwerp privacy.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer