Bereikbaarheid en openingstijden

Leestijd:

Als u contact wil opnemen met uw casemanager of met de Geriant-kliniek, dan vindt u hier de informatie over telefoonnummers en de tijdstippen waarop Geriantmedewerkers bereikbaar zijn. Ook vindt u hier informatie over bereikbaarheid buiten kantoortijden.

Uw arts of casemanager van Geriant

De kantoren van Geriant zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Uw casemanager geeft u een afsprakenkaart met daarop de manier waarop u met hem of haar in contact kunt komen. Is uw casemanager niet bereikbaar, dan kunt u binnen kantoor-uren het algemene nummer van Geriant bellen.

Buiten kantoortijden

Heeft u direct hulp nodig buiten kantoortijden? Bel dan de huisartsenpost. Het spoednummer vindt u op de website van uw huisarts. Als er nood aan de man is, schakelt de huisartsenpost de Spoedeisende hulp van GGZ Noord-Holland Noord (SEPH) in. Geriant is voor crisishulp buiten kantoren-uren ('s avons, 's nachts en in het weekend) aangesloten bij deze SEPH. Aanmelding bij de SEPH is alleen mogelijk via de huisarts.

Bel bij levensbedreigende situaties altijd: 112.

Geriant-kliniek

De Geriant-kliniek is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 072 527 22 65.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer