Samenwerkingen

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben. Daarom is trajectzorg cruciaal. Geriant biedt die trajectzorg en werkt daarom samen met vele partners.

Dementie is een ziekte met grote gevolgen: de problemen zijn ernstig en bestrijken vele levensgebieden. Het verloop is progressief en niet alleen de cliënt maar ook diens omgeving wordt met de gevolgen geconfronteerd. Geen enkele instelling heeft op alle terreinen en op alle momenten de hulp in huis die mensen met dementie nodig hebben. Hulpverlening realiseren vanuit de wensen van de cliënt betekent dan ook dat samenwerken van groot belang is. Cliënten vragen daarbij om één aansluitend traject van diagnostiek, behandeling en zorgverlening: van de eerste signalering en diagnostiek, tot het eindstadium van de ziekte. Geriant biedt deze trajectzorg. Om dit te realiseren hebben wij vele samenwerkingspartners.

Geriant heeft door de jaren heen nauwe samenwerkingscontacten opgebouwd om aan deze trajectzorg vorm te kunnen geven met huisartsen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de algemene ziekenhuizen binnen en buiten de regio. Maar ook met landelijk en regionale cliëntenorganisaties, overheden en met financiers van zorg. Geriant werkt ook regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijke samenwerkingspartners van Geriant zijn bijvoorbeeld huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, welzijn, de ggz en de geriaters van het ziekenhuis. Maar de opsomming zou nog veel langer gemaakt kunnen worden. Zo heeft Geriant regelmatig contact met het Centrum Indicatiestelling Zorg, de gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties.

Veel organisaties in Noord-Holland Noord zijn aangesloten bij het Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord. Ook Geriant is lid van dat Netwerk.Huisartsen

De huisartsen en Geriant-medewerkers werken nauw samen in de hulpverlening aan mensen met dementie. De huisartsen verwijzen mensen met vermoeden op dementie naar Geriant.

Lees verder

Wonen voor ouderen

Geriant werkt nauw samen met verpleeghuizen, verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen in de regio Noord-Holland Noord.

Lees verder

Geestelijke gezondheidszorg

Sinds een aantal jaren hebben Geriant en de GGZ Noord-Holland-Noord één gezamenlijk aanmeldpunt voor ouderen. GGZ Noord-Holland-Noord en Geriant hebben met elkaar afgesproken dat een cliënt nooit ‘tussen wal en schip’ mag vallen als nog niet helemaal

Lees verder

Ziekenhuizen

Geriant werkt samen met de ziekenhuizen in Den Helder, Alkmaar en Hoorn. Daarnaast verwijst Geriant soms cliënten door naar bijvoorbeeld het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Lees verder

Patiënten belangen organisaties

Geriant werkt zowel landelijk als regionaal nauw samen met de patiëntenbelangenverenigingen voor mensen met dementie. Dat is Alzheimer Nederland en de drie regionale afdelingen daarvan in het werkgebied van Geriant.

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappers die onderzoek doen op het terrein van dementie, vragen Geriant nogal eens daaraan mee te willen werken, bijvoorbeeld door cliënten in zorg bij Geriant te vragen daar aan bij te dragen.

Lees verder