Geestelijke gezondheidszorg

Leestijd:

Sinds een aantal jaren hebben Geriant en de GGZ Noord-Holland-Noord één gezamenlijk aanmeldpunt voor ouderen. GGZ Noord-Holland-Noord en Geriant hebben met elkaar afgesproken dat een cliënt nooit ‘tussen wal en schip’ mag vallen als nog niet helemaal duidelijk is of de klachten van een cliënt behandeld moeten worden binnen de ouderenpsychiatrie (GGZ Noord-Holland-Noord) of bij Geriant omdat het gaat om psychogeriatrie (dat is: een vorm van dementie).

Aanmelding bij Geriant gaat via uw huisarts of specialist. Die zal daarbij gebruik maken van het aanmeldpunt ouderen dat Geriant en GGZ Noord-Holland Noord gezamenlijk hebben.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer