Huisartsenbrief

Leestijd:

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. Daarom houdt Geriant u op de hoogte over hoe het met uw patiënt gaat die bij Geriant is ingeschreven. Dat gebeurt in ieder geval een aantal keer via een (digitale) huisartsenbrief.

Als u als huisarts of medisch specialist een patiënt naar Geriant doorverwijst, informeert Geriant u over de voortgang of afronding van diens behandeling. Dat doet Geriant schriftelijk na de diagnose, na evaluatie en bij uitschrijving of zo vaak als dat nodig is. Soms zal er telefonisch contact zijn tussen u als verwijzer en de Geriant-arts om de behandeling van uw patiënt af te stemmen. Dit gebeurt bij een (plotselinge) wijziging van de situatie van de patiënt.

Geriant verstrekt na de intake- en onderzoeksfase een (digitale) brief met de volgende informatie:

  • NAW-gegevens patiënt.
  • Datum aanmelding bij Geriant.
  • Vraagstelling verwijzer, cliënt en naaste(n).

Conclusie na onderzoek:

  • De diagnose.
  • Actuele somatische problematiek.
  • Medicatie voorgeschreven door de Geriant-arts.
  • Beleid.

Gerianthulpverleners evalueren de hulpverlening in ieder geval één keer per jaar of zo vaak als nodig. U ontvangt ook daarvan een brief waarin dan het eventueel gewijzigde beleid is opgenomen.

Bij uitschrijving ontvangt u schriftelijk bericht over de reden van uitschrijving.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer