leergang omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie

Bij Geriant merkten we dat we steeds vaker gevraagd werden om mee te denken met ingewikkelde casussen. Vooral om te helpen bij een multidisciplinaire aanpak van deze casussen. In deze opleiding leren verzorgende en verpleegkundigen, die cliënten met dementie begeleiden, om te gaan met en te anticiperen op probleemgedrag. Deze Geriant-opleiding is ontwikkeld door een van onze GZ-psychologen, een Verzorgende IG, een klinisch casemanager, ambulante casemanagers en de manager kliniek.

Vanuit de regering wordt gepleit om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Mensen die worden opgenomen in verpleeghuizen zijn dus verder gevorderd in hun dementie dan voorheen. Dit brengt een grotere zorgzwaarte met zich mee, waaronder een toename van moeilijk gedrag. Bij Geriant merkten we dat we steeds vaker gevraagd werden om mee te denken met ingewikkelde casussen. Ook kwam vanuit het management van zorgorganisaties de vraag om scholing te ontwikkelen, waardoor medewerkers beter toegerust zijn op het werken met mensen met dementie in een gevorderd stadium. Vandaar dat Geriant deze leergang heeft ontwikkeld.

In acht maanden gaan we met elkaar aan de slag om antwoorden te vinden op de vraag “Wat moet ik nu met dit gedrag?”. Wij geven handvatten om met moeilijk gedrag om te gaan en signalen op te vangen om probleemgedrag te voorkomen. Dat doe we niet alleen, maar in samenwerking met andere disciplines. Zo kijken we naar gedrag in het algemeen; wat is dat eigenlijk? Wat zit er achter gedrag? Hoe kan je het zo rapporteren dat een ander ook begrijpt wat jij hebt gezien en waarom het probleemgedrag zou kunnen zijn?

Daarnaast maakt de student een eigen portfolio over probleemgedrag bij dementie. De student krijgt stapsgewijs aanwijzingen om dit portfolio op te bouwen en om samen met collega’s concrete stappen te maken om het gedrag van een cliënt in kaart te brengen.

Accreditatie
Deze opleiding is geaccrediteerd voor 24 accreditatiepunten.

Opleiding probleemgedrag bij dementie (ID nummer: 391628) is geaccrediteerd. Accrediterende vereniging(en): Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Register: Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals .

De leergang is gebaseerd op multidisciplinair en methodisch werken en sluit aan bij de nieuwe richtlijn probleemgedrag (Verenso) en de Wet zorg en dwang (operationeel 2020).

Dementie, delier en depressie

Datum: 23 september 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKN, Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard
Kosten:€39,50 per persoon

De 3 D's. Symptomen van delier, dementie en depressie zijn lastig te onderscheiden. Helemaal als ze ook nog eens tegelijkertijd voorkomen. In de themabijeenkomst gaan we dieper in op alle drie de aandoeningen. Het herkennen en benoemen van de kenmerken en de verschillen kan alleen door het gedrag van de patiënt actief te observeren en te analyseren.

Lees verder

Basiscursus omgaan met dementie - 3 lessen

Datum: 6 oktober 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant West-Friesland, Maelsonstraat 1, 1624 NP, Hoorn
Kosten:€109,50 per persoon

In de basiscursus omgaan met dementie behandelen we de basiskennis van dementie. De basiscursus bestaat uit drie lessen. In deze lessen zal er veel worden behandeld. Van de vormen van dementie tot het omgaan met gedragsveranderingen. Er is naast kennisoverdracht ook veel ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het bespreken van casussen.

Lees verder

Wet- en regelgeving bij dementie

Datum: 4 november 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar
Kosten:€39,50 per persoon

Wanneer men met dementie te maken krijgt, krijgt men ook te maken met wet- en regelgeving. Denk aan de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Maar hoe zit het wettelijk met autorijden en dementie? En wanneer is men niet meer wilsbekwaam? Welke beslissingen kan men nemen rondom het levenseinde en waar kan men dit van te voren wettelijk laten vastleggen?

Lees verder