Tips voor tijdens de zomerperiode

Veel mensen zien uit naar de zomer. Mooi weer, lange avonden en vakantie. Voor veel mensen met dementie en hun naasten, die afhankelijk zijn van hulpverleners en vrijwilligers, is dit een periode met veel veranderingen. Want juist in de zomer liggen veel activiteiten en vrijwilligersondersteuning stil. En ook de vertrouwde medewerkers van thuiszorg en dagbesteding plannen in deze periode vakantie. Hoe kan je als naaste met de veranderingen in de zomerperiode omgaan?

Plan je eigen vakantie

Een voordehand liggend advies, waar je niet altijd invloed op hebt , is het plannen van je eigen vakantie. Plan als het mogelijk is vakantie buiten deze hectische zomerperiode om. Het organiseren van vervangende mantelzorg buiten de drukke zomerperiode is vaak makkelijker.

Maak een vakantieplanning

Maak als betrokken mantelzorgers met elkaar een vakantieplanning. Probeer de vakanties wat te spreiden.

Organiseer hulp

Begin al vroegtijdig met het organiseren van vervangende hulp voor uw partner / familielid. Vooral als u zelf op vakantie gaat is het geruststellend te weten dat de zorg thuis geregeld is. Inventariseer bij de betrokken hulpverleners en vrijwilligers of zij vakantieplannen hebben. Zijn er mogelijkheden om zorg thuis en dagbesteding uit te breiden.In de zomerperiode hebben studenten van zorg- en welzijnsopleidingen vakantie. Zij kunnen ook gevraagd worden voor ondersteuning in de thuissituatie en het ondernemen van activiteiten

Accepteer hulp

Veelal geven vrienden en kennissen aan dat zij hulp willen bieden. Maak gebruik van dit aanbod; ook in de zomerperiode. .

Zomeractiviteiten

In de zomer worden veel andere activiteiten georganiseerd. Vaak ook activiteiten dicht bij huis. Bij de VVV is een activiteitenkrant verkrijgbaar.

Grote veranderingen uitstellen

Probeer grote veranderingen, zoals de start van thuiszorg of dagbesteding, zo mogelijk buiten de zomerperiode om op te starten.Filter artikelen

Verwennerij voor Texelse mantelzorgers

Jaarlijks wordt in Nederland de ‘Dag van de mantelzorger’ gevierd. Zo ook op Texel. Want op deze dag willen de gemeente Texel en Texels Welzijn de mantelzorgers op het eiland graag bedanken voor de, vaak intensieve, zorg die zij geven aan hun naasten.

Lees nog verder

Pilot met spilfunctie verpleegkundig specialist gestart

Begin september startte een pilot met de detachering van een verpleegkundig specialist van Geriant bij De Pieter Raat Stichting (DPRS) in Heerhugowaard. De verpleegkundig specialist heeft een zelfstandige behandelverantwoordelijkheid en is daarmee wettelijk bevoegd om bepaalde handelingen uit te voeren die voorheen enkel voorbehouden waren aan (huis)artsen.

Lees verder

Hoe zag het jaar 2018 eruit voor de cliëntenraad?

Lees nog verder

Nieuwsbrief Scholing & Advies augustus 2019

Lees verder

Nieuwsbrief Scholing en Advies juli 2019

Lees verder

Geriant heeft in samenwerking met Gerion nieuwe casemanagers opgeleid

Lees nog verder