Professionals

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers hebben wij verschillende mogelijkheden om de kennis over dementie te vergroten en de omgangsvaardigheden te verbeteren. Naast de door ons samengestelde trainingen, bieden wij ook scholing op maat of kunt u één van onze professionals raadplegen voor advies.

Advies

U kunt als huisarts of specialist tijdens kantooruren artsen (specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters), casemanagers en psychologen van Geriant consulteren met vragen over dementie, behandelmogelijkheden en omgangsadviezen. Bekijk de mogelijkheden.

Scholing op maat

Naast de door ons samengestelde themabijeenkomsten die gegeven worden op Geriant locaties, verzorgen wij ook scholingen op maat. Wilt u graag met meerdere collega's een scholing volgen of heeft uw team behoefte aan bijscholing over een bepaald onderwerp? Wij verzorgen de scholing graag op locatie en ontwikkelen in overleg een scholing die in zal gaan op uw specifieke wensen. Meer weten? Bekijk de thema's die wij behandelen of neem contact met ons op!

Themabijeenkomsten 2017

U kunt als zorgprofessional of vrijwilliger iedere maand een themabijeenkomst volgen bij Geriant. Naast de basis- en verdiepingscursus dementie, gaan de scholingen ook vaak in op specifieke onderwerpen. In het onderstaande overzicht vindt u meer informatie over de geplande themabijeenkomsten en kunt u zich inschrijven.

Sociaal netwerk en familieparticipatie

Datum: 3 oktober 2017, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKN, Titanialaan 15a, 1702 AZ, Heerhugowaard
Kosten:€39,50 per persoon

In ons leven is het belangrijk om familie en vrienden om ons heen te hebben. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor een luisterend oor, steun in moeilijke tijden, het delen van mooie momenten en geborgenheid. Bovendien geven familieleden en vrienden ons zelfvertrouwen. Wanneer we afhankelijk worden van anderen, hetzij door lichamelijke achteruitgang hetzij door geestelijke achteruitgang, zullen we steeds meer een beroep doen, of we dat nu willen of niet, op familie en/of vrienden.

Lees verder

Zorgen rondom het levenseinde

Datum: 16 november 2017, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant West-Friesland, Maelsonstraat 1, 1624 NP, Hoorn
Kosten:€39,50 per persoon

Mensen met dementie begrijpen de wereld om zich heen steeds minder. Zo lukt het ook steeds minder goed om beslissingen te nemen over de eigen gezondheid en de behandeling. Vaak ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van deze beslissingen bij de vertegenwoordiger (partner/kind/familielid). Maar hoe ontwikkelt dementie zich in de latere fase; welke problemen ontstaan er? Wat kun je doen bij eet- en drinkproblemen? Hoe uit pijn zich? Hoe ga je om met angst, onrust en roepen? Hoe blijf je in contact met familieleden? Wat is palliatieve zorg bij dementie en hoe verhoudt dit zich tot euthanasie?

Lees verder