Professionals

Voor zorgprofessionals en vrijwilligers hebben wij verschillende mogelijkheden om de kennis over dementie te vergroten en de omgangsvaardigheden te verbeteren. Naast de door ons samengestelde trainingen, bieden wij ook scholing op maat of kunt u één van onze professionals raadplegen voor advies.

Advies

U kunt als huisarts of specialist tijdens kantooruren artsen (specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters), casemanagers en psychologen van Geriant consulteren met vragen over dementie, behandelmogelijkheden en omgangsadviezen. Bekijk de mogelijkheden.

Scholing op maat

Naast de door ons samengestelde themabijeenkomsten die gegeven worden op Geriant locaties, verzorgen wij ook scholingen op maat. Wilt u graag met meerdere collega's een scholing volgen of heeft uw team behoefte aan bijscholing over een bepaald onderwerp? Wij verzorgen de scholing graag op locatie en ontwikkelen in overleg een scholing die in zal gaan op uw specifieke wensen. De scholingen vereisen geen studievoorbereiding. Meer weten? Bekijk de thema's die wij behandelen of neem contact met ons op!

Themabijeenkomsten 2020

U kunt als zorgprofessional of vrijwilliger iedere maand een themabijeenkomst volgen bij Geriant. Naast de basis- en verdiepingscursus dementie, gaan de scholingen ook vaak in op specifieke onderwerpen. In het onderstaande overzicht vindt u meer informatie over de geplande themabijeenkomsten en kunt u zich inschrijven. De minimale groepsgrootte is 6 deelnemers.

Dementie op jonge leeftijd

Datum: 25 februari 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant WF, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
Kosten:€39,50 per persoon

Bij jonge mensen met dementie bestaan er vaak andere problemen en symptomen. Veelal hebben jonge mensen met dementie een zeer beperkt ziekte-inzicht en, mede ten gevolge daarvan, meer gedragsproblemen door cognitieve achteruitgang. Het proces verloopt over het algemeen sneller en erfelijkheid lijkt een grotere rol te spelen.

Lees verder

Maken van een levensboek

Datum: 16 maart 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar
Kosten:€39,50 per persoon

We doen het allemaal: terugdenken aan gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. Omkijken naar het verleden is een natuurlijke en gezonde bezigheid. Hoe ouder je wordt, hoe rijker de bron van herinneringen waaruit je kunt putten. Juist voor mensen met dementie blijven herinneringen uit het verleden vaak makkelijker bereikbaar dan recente gebeurtenissen. Ze voelen zich vaak meer vertrouwd met deze ervaringen uit het verleden. Het geeft houvast in het verwarde bestaan. Door het maken van een levensboek blijven de herinneringen uit het verleden dichtbij.

Lees verder

Verdiepingscursus dementie - 2 lessen

Datum: 7 april 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant WF, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
Kosten:€74,50 per persoon

De verdiepingscursus dementie biedt aanvullende informatie over dementie en bestaat uit twee lessen. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus ‘omgaan met dementie’ en speciaal ontwikkeld voor cursisten die deze basiscursus hebben gevolgd. Ook kunnen mensen die al enige ervaring hebben met dementie de cursus volgen. Tijdens de cursus zullen actuele thema’s, die tijdens de basiscursus slechts aangestipt zijn, verder uitgediept worden. Hierdoor leer je als professional nog beter in te spelen op de zorgvraag van de cliënt met dementie.

Lees verder

Dementie en onbegrepen gedrag

Datum: 19 mei 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKN, Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard
Kosten:€39,50 per persoon

Bij veel mensen met dementie komen veranderingen in het gedrag voor. Van boosheid, agressie, onrust en achterdocht tot in zichzelf gekeerd zijn en apathie. Natuurlijk weten we allemaal dat het moeilijke gedrag niet persoonlijk tegen je gericht is, maar hoe ga je er mee om en hoe kun je meer grip krijgen op dit onbegrepen gedrag?

Lees verder

Dementie en activiteiten, intramuraal en extramuraal

Datum: 8 juni 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar
Kosten:€39,50 per persoon

Wat kunnen we mensen met dementie aanbieden als het om activiteiten gaat? Waar let je op en wat zijn de mogelijkheden? Hoe ga je in je aanbod om met stemmingsproblemen, zoals apathie, maar ook onrust en agressie? Zowel in de thuissituatie als op de dagbehandeling/zorgboerderij en in de verzorgings- en verpleeghuizen worden mensen met dementie gestimuleerd om actief deel te nemen aan activiteiten.

Lees verder

Dementie en (ondersteuning bij) mantelzorg

Datum: 16 juni 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant WF, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
Kosten:€39,50 per persoon

Het beroep op mantelzorgers van mensen met dementie neemt toe. Het beleid is immers dat zorg zoveel mogelijk vanuit het sociale netwerk wordt gegeven, mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelf regie houden en zelfredzaam zijn. Juist het mantelzorgen voor iemand met dementie is zwaar. Lichamelijk, maar vooral emotioneel. Met goede ondersteuning en begeleiding van formele en informele zorg kunnen we zorgen dat de mantelzorger enigszins ontlast wordt, waardoor hij/zij de zorgen van alledag beter kan handelen.

Lees verder

Dementie, delier en depressie

Datum: 23 september 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKN, Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard
Kosten:€39,50 per persoon

De 3 D's. Symptomen van delier, dementie en depressie zijn lastig te onderscheiden. Helemaal als ze ook nog eens tegelijkertijd voorkomen. In de themabijeenkomst gaan we dieper in op alle drie de aandoeningen. Het herkennen en benoemen van de kenmerken en de verschillen kan alleen door het gedrag van de patiënt actief te observeren en te analyseren.

Lees verder

Basiscursus omgaan met dementie - 3 lessen

Datum: 6 oktober 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant West-Friesland, Maelsonstraat 1, 1624 NP, Hoorn
Kosten:€109,50 per persoon

In de basiscursus omgaan met dementie behandelen we de basiskennis van dementie. De basiscursus bestaat uit drie lessen. In deze lessen zal er veel worden behandeld. Van de vormen van dementie tot het omgaan met gedragsveranderingen. Er is naast kennisoverdracht ook veel ruimte voor het delen van eigen ervaringen en het bespreken van casussen.

Lees verder

Wet- en regelgeving bij dementie

Datum: 4 november 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar
Kosten:€39,50 per persoon

Wanneer men met dementie te maken krijgt, krijgt men ook te maken met wet- en regelgeving. Denk aan de Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Maar hoe zit het wettelijk met autorijden en dementie? En wanneer is men niet meer wilsbekwaam? Welke beslissingen kan men nemen rondom het levenseinde en waar kan men dit van te voren wettelijk laten vastleggen?

Lees verder