Dementie, delier en depressie

Datum 23 september 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKN, Titanialaan 15a, 1702 AZ Heerhugowaard
Kosten:€39,50 per persoon

De 3 D's. Symptomen van delier, dementie en depressie zijn lastig te onderscheiden. Helemaal als ze ook nog eens tegelijkertijd voorkomen. In de themabijeenkomst gaan we dieper in op alle drie de aandoeningen. Het herkennen en benoemen van de kenmerken en de verschillen kan alleen door het gedrag van de patiënt actief te observeren en te analyseren.

Tijdens de themabijeenkomst proberen we antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in ontstaan, beloop en behandeling van de 3 D’s?
  • Wat zijn de gedragskenmerken van de 3 D’s?
  • Welke meetinstrumenten en interventies zijn er?

Doelgroep:

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers en vrijwilligers van zorgboerderijen en vrijwilligersorganisaties.

Na de themabijeenkomst weet je:

  • In grote lijnen de verschillen en overeenkomsten tussen dementie, depressie en een delier.
  • Welke screeningsinstrumenten er bestaan bij dementie, depressie en delier.
  • Hoe je het beste kunt reageren als een patiënt dementie, een depressie of een delier heeft.
  • Hoe je het beste met de cliënt en zijn/haar familie om kan gaan.

Direct aanmelden

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer