Dementie en (ondersteuning bij) mantelzorg

Datum 16 juni 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant WF, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
Kosten:€39,50 per persoon

Het beroep op mantelzorgers van mensen met dementie neemt toe. Het beleid is immers dat zorg zoveel mogelijk vanuit het sociale netwerk wordt gegeven, mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelf regie houden en zelfredzaam zijn. Juist het mantelzorgen voor iemand met dementie is zwaar. Lichamelijk, maar vooral emotioneel. Met goede ondersteuning en begeleiding van formele en informele zorg kunnen we zorgen dat de mantelzorger enigszins ontlast wordt, waardoor hij/zij de zorgen van alledag beter kan handelen.

In de themabijeenkomst Dementie en (ondersteuning bij) mantelzorg wordt ingegaan op:

  • De vergrijzing en dementie
  • Formele en informele zorg bij dementie
  • Mantelzorgen in de verschillende stadia van dementie
  • Verliesverwerking en rouwproces
  • Overbelasting mantelzorg bij dementie
  • Ontspoorde mantelzorg
  • Wat kunnen mantelzorgers doen om sociale isolatie te voorkomen?
  • De mantelzorger: goed voor jezelf zorgen: hoe doe je dat?
  • Methodes om de mantelzorger goed te ondersteunen

Doelgroepen:

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders, praktijkondersteuners en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling, verzorgings- en verpleeghuizen als huisartsenpraktijken. Ook is de cursus geschikt voor medewerkers van gemeenten, zoals WMO-consulenten, baliemedewerkers en leden van de sociale wijkteams.

Doelstelling:

In de themabijeenkomst krijg je meer kennis over mantelzorg van iemand met dementie en hoe je deze zo goed mogelijk zou kunnen ondersteunen.

Meer weten? Neem contact met ons op!Direct aanmelden

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer