Intimiteit en seksualiteit

Datum 12 november 2019, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant West-Friesland, Maelsonstraat 1, 1624 NP, Hoorn
Kosten:€39,50 per persoon

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van mensen met dementie. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid bij cliënten en hun naasten, maar ook bij zorgprofessionals. Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan helpen bij het bevorderen van kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en andere betrokkenen. Ook kan het helpen bij het zoeken naar verklaringen voor onbegrepen gedrag.

In de themabijeenkomst zal in gegaan worden op seksualiteit en intimiteit bij ouderen in het algemeen en op veranderingen in de seksualiteit bij dementie in het bijzonder. Wat is daarbij de rol van de organisatie? Daarnaast worden handvatten gegeven hoe seksueel gedrag geïnterpreteerd kan worden en hoe je als zorgprofessional op een prettige en respectvolle manier het gesprek aan kunt gaan met cliënten en/of mantelzorgers.

Tijdens deze themabijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Kennis seksualiteit ouderen
 • Kennis veranderingen seksualiteit bij dementie
 • Welke rol speelt de organisatie
 • Leren interpreteren seksueel gedrag
 • Normen en waarden
 • Gesprek aangaan met mantelzorgers
 • Casuïstiek

Doelgroep:

Verzorgenden, verpleegkundigen, casemanagers, activiteitenbegeleiders, individuele thuisbegeleiders en managers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie. Zowel in de thuiszorg, dagbehandeling als in de verzorgings- en verpleeghuizen.

Doelstelling:

 • Kennis vergroten over seksualiteit en intimiteit bij ouderen en bij dementie.
 • Bewustwording van onze eigen normen en waarden als het gaat om seksualiteit bij ouderen.
 • Taboe op niet spreken over seksualiteit en intimiteit bij dementie doorbreken
 • Seksualiteit en intimiteit bij dementie bespreekbaar maken.

Direct aanmelden

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer