Maken van een levensboek

Datum 16 maart 2020, van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie:Geriant NKZ, James Wattstraat 10a, 1817 DC Alkmaar
Kosten:€39,50 per persoon

We doen het allemaal: terugdenken aan gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. Omkijken naar het verleden is een natuurlijke en gezonde bezigheid. Hoe ouder je wordt, hoe rijker de bron van herinneringen waaruit je kunt putten. Juist voor mensen met dementie blijven herinneringen uit het verleden vaak makkelijker bereikbaar dan recente gebeurtenissen. Ze voelen zich vaak meer vertrouwd met deze ervaringen uit het verleden. Het geeft houvast in het verwarde bestaan. Door het maken van een levensboek blijven de herinneringen uit het verleden dichtbij.

De themabijeenkomst bestaat uit een theoretisch gedeelte, maar daarnaast gaan we ook oefenen met het invullen van het levensboek.

Doelgroepen:

Verzorgenden, activiteitentherapeuten en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met dementie.

Doelstelling:

Aan de hand van praktische oefeningen wordt de achtergrond van het levensboek verder verhelderd. Hoe kun je een levensboek vorm geven, hoe raak je in gesprek over ervaringen? Welke onderwerpen kun je beter vermijden? Kun je de familie betrekken bij het maken van een levensboek?


Direct aanmelden

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer