Leden voor de cliëntenraad

Leestijd:

De cliëntenraad zoekt nieuwe leden, bij voorkeur woonachtig in de regio Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland of West-Friesland. De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de cliënten van Geriant in Noord-Kennemerland, West-Friesland en de Kop van Noord- Holland. Het gaat daarbij om de cliënten van zowel de ambulante teams als van de kliniek en diegenen, die als mantelzorgers bij de cliënt zijn betrokken. De cliëntenraad wordt gevormd door een groep mensen, die zich betrokken voelen bij het proces van dementie. Zij zetten zich op deze manier in om een bijdrage te kunnen leveren om de zorg van de cliënt met dementie zo goed mogelijk te laten zijn. De cliëntenraad brengt over allerlei onderwerpen advies uit aan de directie van Geriant.Hoe is de samenstelling van de Cliëntenraad ?

De cliëntenraad bestaat uit maximaal tien leden. Dit kunnen cliënten,mantelzorgers en vertegenwoordigers van cliëntenbelangenorganisaties zoals Alzheimer Nederland zijn. De cliëntenraad wordt in haar werk bijgestaan door een ondersteuner vanuit Geriant.

Wat biedt de Cliëntenraad van Geriant u?

Geriant betaalt geen vaste vergoeding voor deelname aan de cliëntenraad. Wel kunt u uw reiskosten voor deelname in rekening brengen. Eénmaal per jaar wordt er scholing aan de leden aangeboden.

Uw tijdsinvestering

De cliëntenraad vergadert elke tweede woensdag van de maand. De even maanden vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur. De oneven maanden is er ’s morgens overleg met directie en ’s middags de reguliere vergadering, de vergadering is dan van 10.00 tot 14.00 uur. Voorafgaand aan elke vergadering ontvangt u de vergaderstukken.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u zitting willen nemen in de cliëntenraad, of wilt u meer informatie? U kunt een mail sturen naar clientenraad@geriant.nl of u kunt contact opnemen met de managementassistent van het bedrijfsbureau van Geriant op telefoonnummer: 072-5270390. Zij brengt u in contact met de cliëntenraad.

Over Geriant

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten. Wij begeleiden het gehele proces. Van diagnose tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis.

Lees meer